Koronakrisen: – Du gjør en kjempejobb

HJEMMEFRA: Som alle lærere har Steffen Handal nå ekstra travle dager på hjemmekontoret. – Tusen takk for den vanvittige innsatsen til alle lærere og barnehagelærere. Og en ekstra takk til våre Unio-kolleger, sykepleierne. Dere står i frontlinja. Foto: Privat

Steffen Handal er stolt, imponert og takknemlig over det alle lærere og barnehagelærere får til nå mens pandemien preger verden. Men overrasket, det er han ikke.

Publisert 27.03.2020

– Viljen til å få det til blant lærerne og barnehagelærerne, og evnen til å gjennomføre er utrolig imponerende! Men jeg er ikke overrasket. Vi har sett det før gjennom historien: Lærerne tar samfunnsansvar, sier lederen av Utdanningsforbundet.

Spørsmål og svar for våre medlemmer om koronakrisen (oppdateres)

Det er mye å tenke på, og på hjemmekontoret er det travle dager i en utfordrende tid, også for Steffen Handal. Men først mer om det som varmer ham mye nå.

– Jeg får mange henvendelser fra politikere, myndigheter og andre som er kjempeimponert og takknemlige over den jobben som nå gjøres for barn og elever av våre lærere og barnehagelærere. Jeg får personlige meldinger, og får høre det via media. Dette vet jeg også varmer veldig for lærerne som står på natt og dag.

– Pass på deg selv

Allerede føles det som lenge siden. På nærmest et øyeblikk ble klasserom og barnehageavdelinger byttet ut med hjemmekontorer for de fleste. Landets lærere, barn og elever ble kastet inn i en ny og utfordrende situasjon.
Og ansvaret for oppæringen til alle elevene og barna opphører ikke for lærerne. Over hele landet har de snudd seg rundt. Nå er den nye hverdagen blitt læring via ulike digitale plattformer.

Handal har fått meldinger om at mange jobber alt for mye, og mye mer enn vanlig. Det er nye verktøy, det må planlegges på nye måter. Det er også flere bekymrede foreldre med mange spørsmål, de kan ta kontakt til alle tider.

Han vet at svært mange lærere strekker seg veldig langt for å gi et opplæringstilbud samtidig som de selv ofte også har ansvar for egne barn med hjemmeskole.

– Vi er i krisetid, det er krevende. Pass på deg selv, vit at du gjør en kjempejobb, sier Handal til medlemmene sine.
– Tenk på hva som er godt nok og pass på dem rundt deg også. Vi må ikke glemme våre egne i alt sammen.

Handal ser at mange lærere nå er nokså alene nå med å utvikle et opplæringstilbud, og ber alle ha tålmodighet.

– Jeg håper at foreldre, foresatte og andre rundt forstår at tilbudet nå bærer preg av situasjonen. Dette er ikke en idealsituasjon.

Viktig framover blir det også å snakke sammen, både privat og profesjonelt. Hold kontakten med kolleger, er hans klare oppfordring.

– Lærere står med et stort ansvar og må ta viktige beslutning om elever og barns opplæring og hverdag uten kolleger rundt seg. Det kan bli tungt å stå i alene, sier han og legger til:
– Pass på å prate tull også, det er viktig å avreagere.

Handal har allerede sett eksempler på at skoleledere sender ut kloke meldinger til foreldene om hvordan de kan henvende seg, og om forventninger de kan ha. Dette er veldig viktig framover, mener han.

– Vi er også i en situasjon der skole-hjem-samarbeidet kommer i et annet lys, og gir nye muligheter. Dette er interessant for oss lærere. Kan vi lære noe av det, og utnytte det også når krisa er over?

Bekymret for de sårbare

Han ber ledere legge ekstra til rette for at lærerne kan gjøre jobben. Det er viktig med best mulig tekniske løsninger og gode nett-abonnementer. Det dreier seg også om å passe på medarbeiderne, ta kontakt og bidra med nødvendige retningslinjer og forventningsavklaringer, mener han.

– Jeg er særlig bekymret for en del elevgrupper som kanskje vil slite tungt i nåværende situasjon. Det er et ledelsesansvar å få oversikt over hvem dette er, og kople dem på nødvendig kompetanse. Det kan være andre enn lærere, som PP-tjeneste, barnevern eller andre, sier Handal.

Og der har vi kommet til et annet viktig punkt for forbundslederen: I et vanlig klasserom og i en vanlig barnehageavdeling er det alltid ulike elever og barn, alle med sine liv og sine utfordringer. Og de mest sårbare blant dem, gir også Handal en ekstra bekymring i disse dager.

Det dreier seg ikke om en homogen gruppe: Det kan for eksempel være de som har det vanskelig hjemme av ulike årsaker, elever som trenger ekstra faglig støtte med individuell opplæringsplan og tettere lærerkontakt, eller de med psykiske eller fysiske utfordringer.

– Mange lærere tenker også nå klokt og kritisk gjennom det det gjør, også med øye for at elevene er i ulike situasjoner hjemme med ulike muligheter og forutsetninger for skolearbeid. Elevenes hjemmesituasjon nå må prege det vi gjør på en enda større måte, vi må legge lista på et annet nivå om vi skal hjelpe dem med livsmestring i denne situasjonen sier han.

Handal sier det skolene nå også kan hjelpe de mest sårbare med er blant annet å opprette kanaler for samtale på telefon eller i sosiale medier, ta kontakt direkte med dem eller opprette ulike faglige grupper og invitere inn dem som trenger det.

– Jeg tror dessverre at det finnes elever som vil slite med å dra nytte av opplæringstilbudet vi kan gi nå. Det likeverdige tilbudet er sånn sett i potten. Varer dette lenge, og det blir verre, vil vi ikke kunne si at alle får et likeverdig tilbud.

Han tror folk forstår dette, og lover å gjøre det best mulige for dem det gjelder.

Tett kontakt

– Vi er i tett dialog med statsråd Guri Melby og andre for å finne løsninger. Flere av disse barna og elevene kan kanskje få et bedre tilbud i barnehage og skolen enn de har hjemme nå. Men det må ikke gå utover smittespredningstiltak og ikke sette dem eller lærere i en farlig helsesituasjon. De som er best i stand til å vurdere dette, er de som står nærmest barna, i samarbeid med helsepersonell.

Det er ikke bare statsråden og Kunnskapsdepartementet Handal har ekstra tett kontakt med i disse tider. Det er tett kontakt også med KS, med resten av Unio og ikke minst med egne fylkesledd med jevnlige møter.

– Det dukker opp mange problemstillinger vi kan finne løsninger på sammen med myndigheter og arbeidsgiver, sier han.

Omdisponeringer er blant temaene medlemmer er opptatt av nå. Handal er tydelig:

– En rettesnor i krisetid er at vi er på tilbudssiden. Jeg håper at vi som lærerprofesjon kan ta aktivt stilling til hva vi kan bidra til i stedet for å aktivt kjempe mot hva vi ikke kan bidra med, sier forbundslederen.
Samtidig sier han:

– Vi er best på det vi er utdannet til, å drive med utdanning. Og det bør vi konsentrere oss om. Nå er jobben for Norge å hindre smittespredning, vi kan bidra og vi skal gjøre det.

–Vi må gjøres kjent med de gode begrunnelsene for andre oppgaver, om vi blir bedt om andre oppgaver. Når de som blir bedt om oppgaver får eller har kompetansen som trengs, så vil lærere og barnehagelærere stille opp der det trengs, sier Handal.

Han trekker fram at lærere i biologi videregående har blitt omdisponert til helsevesenet for å jobbe direkte med korona-situasjonen. I motsatt retning har han hørt om barnehagelærere som er satt til forefallende vedlikeholdsarbeid som ikke har noe med smittebegrensning å gjøre. Det synes han ikke er greit.

– Arbeidsgiver må bruke sunn fornuft, da vil lærerprofesjonen stille opp, understreker Handal.

– Skal vi lykkes framover må vi stole på hverandre og ha tålmodighet. Alle må forstå betydningen av det gode trepartssamarbeidet i denne situasjonen.

I podkasten Lærerrommets episode «Korona og hjemmeskole» er gjestene  lærer Inger Lise Vangen og assisterende rektor Kristine Waters. Hør episoden direkte her: 

Episode 42: Korona og hjemmeskole

Saker om koronakrisen