Korona og skolene: – Leter etter lyspunkter

Lærerne har fått økt arbeidsmengde under koronakrisen, har ikke fått betalt for ekstraarbeid og sykefraværet øker, viser nye tall. – Mange lærere er nå på felgen, sier Steffen Handal.

– Lærerne har stått på helt enormt. Totalsituasjonen for lærere er ganske dyster. Lærere er også engstelige for dårlig smittevern, mangler ressurser og folk til å gjøre jobben. De leter etter lyspunkter, konstaterer lederen av Utdanningsforbundet.

Handal forteller om mange henvendelser fra lærere som melder at de er fullstendig overarbeidet.

En undersøkelse gjort av Respons analyse på oppdrag fra Utdanningsforbundet i høst dokumenterer hvor hardt lærerne har jobbet under pandemien. Den er gjennomført mot et representativt utvalg av skolene der rektorene/skolelederne er medlemmer av Utdanningsforbundet. 

  • Lederne ved nesten 9 av 10 skoler rapporterer at koronasituasjonen og smittevernreglene har påført lærerne stor eller noen grad av ekstraarbeid.
  • Bare ved 3 prosent av skolene får lærerne kompensert for ekstraarbeidet.
  • 75 prosent av skolene har ikke penger til å betale lærerne sine for merarbeidet de har som følge av pandemien.
  • Ved halvparten av skolene er det liten eller ingen anledning til å avspasere disse ekstratimene.
  • Det samme bildet viser seg for skolelederne, et flertall er påført ekstraarbeid. Ved 85 prosent av skolene får heller ikke lederne kompensasjon for merarbeidet.

Stadig mer presset 

– Funnene er alarmerende. Det er et arbeidsgiveransvar å sørge for at lærere som må jobbe overtid for å gi godt nok tilbud til elevene, får betalt for ekstraarbeid. Jeg er oppgitt over at det åpenbart er vanskelig å få avspasere også, sier Handal.

Situasjonen har blitt enda mer presset siden undersøkelsen ble gjort i september: Nå stiger koronasmitten flere steder i landet. Det betyr blant annet at skoler og hele trinn stenges fysisk og går over til hjemmeskole, og rødt nivå i videregående skoler og ved ungdomsskoler flere steder.

Undersøkelsen avdekker flere funn som påvirker læreres arbeidssituasjon:

  • Hver tredje skole har kuttet i lærerstillinger i år.
  • Sykefraværet blant lærerne har økt noe eller merkbart ved 75 prosent av skolene.

Handal er redd for at strengere smitteverntiltak framover vil ramme lærerne enda hardere. Flere sykemeldinger, og i verste all at noen vil slutte i læreryrket, er mulige konsekvenser han ser for seg.

En fersk kartlegging TV 2 har gjort viser at det nå er koronasmitte på minst 150 barne- og ungdomsskoler. Tusenvis av elever er i karantene med hjemmeskole. Dette handler også om at skolene og lærerne får mye ekstraarbeid med å organisere skolehverdagen og karantener - og med å få tak i nok vikarer der hvor skolen er åpne, men med økende fravær.

– Vi må huske at dette har vart siden mars, da vi hadde en krevende nedstenging. Så har vi hatt endrede regler og nivåer etter det. Alt dette krever mye arbeid fra lærerne. Det er en sliten sektor nå. Det er ikke til forkleinelse for andre, sier Handal til Dagsavisen, som også har omtalt Respons-undersøkelsen.

 Jeg har aldri opplevd et sånt trøkk fra medlemsmassen, mange har det tøft.

Steffen Handal, leder av Utdanningsforbundet

Frykt for sårbare elever 

Under pandemien og etter nedstengningen i vår har særlig situasjonen til de mest sårbare barna blitt diskutert. Handal frykter også nå at det er denne elevgruppa som kan bli sterkest rammet også framover.

– Vi får tydelige tilbakemeldinger på at det er spesialundervisning og alt som krever noe ekstra som særlig rammes nå. Når lærere stadig må re-planlegge, og legge opp undervisning både digitalt og fysisk, så blir det mye merarbeid. I tillegg har vi fått nye læreplaner, et arbeid som lærerne tar på stort alvor, sier Handal.

Kunnskapsminister Guri Melby har flere ganger uttalt at kommunene skal bli kompensert for koronarelaterte utgifter, men det er ennå ikke kjent hvor mye dette vil utgjøre.

Her kan du lese mer om hva kunnskapsminister Guri Melby har sagt om ekstrabevilgning til kommunene, og at barnehager og skoler skal prioriteres.

Sitert

Avbildet: Steffen Handal
Steffen Handal

leder av Utdanningsforbundet