Kan nettundervisning komme i konflikt med personvernet?

Nærbilde av mann med gråstenk i håret, mørke briller, hvit skjorte og dressjakke.
– Det går an å drive hjemmeundervisning på gode og personvernvennlige måter, for eksempel ved at alle som er pålogget har avslått mikrofon og kamera, sier Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet.

Lærere i flere kommuner blir nektet å ha undervisning via nettet med personvernet som begrunnelse. – Vi mener det går an å drive nettundervisning på en akseptabel måte ut fra regelverket, sier Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet.

Publisert 19.03.2020

Utdanningsforbundet har fått bekymringsmeldinger fra flere av våre tillitsvalgte om at enkelte kommuner nekter lærere å ha undervisning via nettbaserte plattformer. Kommunene begrunner dette med at det bryter med GDPR, altså elevenes personvern, fordi elevene for eksempel kan få innsyn i andres hjem ved bruk av kamera og at samtalene via nettet kan bli filmet eller tatt opptak av.

Kan drive hjemmeundervisning

Vi har derfor tatt kontakt med direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet for å høre hva som kan gjøres for å sikre at elevene får opplæringen de har krav på.

– Kan kommunene nekte lærerne å drive nettbasert undervisning?

– Det er opp til kommunene å ta slike valg, og vi kan ikke overprøve dem. Samtidig ønsker vi ikke at personvernet skal brukes som en unnskyldning for kommunene til ikke å gå den ekstra mila for å få dette til å fungere. Det går an å drive hjemmeundervisning på gode og personvernvennlige måter, for eksempel ved at alle som er pålogget har avslått mikrofon og kamera, sier Thon, og fortsetter:

– Vi oppfordrer til en god dialog mellom lærere og ledere. Dersom ledelsen er usikre på bruk av løsninger, bør de for eksempel kontakte personvernombudet eller sikkerhetsansvarlig i kommunen. Vi har tidligere denne uken gått ut og sagt at dette ikke er tiden for streng håndheving på feltet, forklarer direktøren.

Les hva Datatilsynet skriver om stengte skoler og digitale hjelpemidler

– Hva bør lærere som blir nektet å ha slik undervisning gjøre?

– Nå er det ikke vår rolle å komme med den typen råd, vår rolle er å håndheve regler. Men jeg vil oppfordre kommunene til å ta kontakt og diskutere med hverandre for å finne gode løsninger. Jeg tenker at kommunene i stedet for å si nei bør gå i dialog med lærerne for å hjelpe dem til å finne trygge verktøy og gjøre enkle risikoanalysegrep, sier Thon.

Samtidig oppfordrer han til å være forsiktig med sensitive opplysninger og bruke magefølelsen. Datatilsynet har også vært aktiv i dialog med de som har startet Facebookgruppen «Koronadugnad for digital undervisning», som tilsynet beskriver som et flott initiativ der det deles mange gode løsninger.

Les også vår samleside om koronakrisen med spørsmål og svar her

Saker om koronakrisen