Kan lærere i barnehage og skole få yrkesskadeerstatning ved koronavirus?

Barn i sandkasse sammen med en voksen.
Vil ansatte i barnehager og skoler vil være yrkesskadedekket ved smitte og eventuelle senskader av koronavirus? Illustrasjonsfoto: Tom Egil Jensen

Covid-19 er oppført på listen over sykdommer som kan godkjennes som yrkessykdom, og kan også gjelde lærere i barnehage og skole.

Publisert 15.04.2020

Utdanningsforbundet får spørsmål om ansatte i barnehager og skoler vil være yrkesskadedekket ved smitte og eventuelle senskader av covid-19 (koronavirus). 

Svaret på dette mener vi er ja, dersom vilkårene er oppfylt. Her er det viktigste å huske på:

  • Smitten må ha skjedd på arbeid i arbeidstiden på arbeidsplassen.
  • Det må være årsakssammenheng mellom smitten arbeidstaker er blitt utsatt for på jobb og etterfølgende alvorlig sykdom. 
  • Dokumentasjon er nødvendig.
  • Arbeidsgiver må melde yrkesskaden.

Les våre spørsmål og svar om koronakrisen her

I regjeringens pressekonferanse 15. april svarte også justisminister Monica Mæland (H) på spørsmål fra NTB at yrkesskadereglene gjelder.

– Ansatte som får en yrkesskade på jobb vil komme inn under de reglene uansett hvor man jobber hen, opplyste Mæland. Spørsmål om yrkesskade ligger under Arbeids- og sosialdepartementet.

Hvilke miljøer kan regnes som smittefarlige?

Covid-19 er ved vedtak 7. april blitt oppført på listen over sykdommer som kan godkjennes som yrkessykdom. Dette skal gjelde med virkning fra 1. mars 2020. Det er imidlertid bare der covid-19 har gitt alvorlige komplikasjoner at det kan godkjennes.  

I bestemmelsen listes det opp en rekke miljøer som kan være spesielt smittefarlige. Som eksempler nevnes lege- eller tannlegekontor, sosialkontor, i medisinske institusjoner, sosiale institusjoner og utekontakter, barnehjem, aldershjem o.l. Dette er typiske arbeidsmiljøer hvor det kanskje hovedsakelig jobber helsepersonell. Imidlertid gjelder bestemmelsen i tillegg «ved annen yrkesutøvelse der virksomheten skjer i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare». 

Det vil si at bestemmelsen ikke er uttømmende og at også andre arbeidsmiljøer enn de som er opplistet i forskriften vil kunne omfattes dersom det foreligger særskilt smittefare. 

Hver sak må vurderes konkret

Utdanningsforbundets vurdering er at dersom ansatte i barnehage, skole, fritidsordninger eller lignende utsettes for særskilt smittefare i forbindelse med covid-19 epidemien, kan sykdommen etter omstendighetene godkjennes som yrkessykdom. 

Hver sak må likevel vurderes konkret opp mot de aktuelle vilkårene i lover og forskrift. 
I tillegg følger det andre vilkår jf folketrygdloven og yrkesskadeforsikringsloven som må være oppfylt. Disse er:

  • Smitten må ha skjedd på arbeid i arbeidstiden på arbeidsplassen.
  • Det må være årsakssammenheng mellom smitten arbeidstaker er blitt utsatt for på jobb og etterfølgende alvorlig sykdom. 

Dokumentasjon er nødvendig

Utdanningsforbundet gjør oppmerksom på at hendelser som kan forårsake smitte, som for eksempel hosting rett i ansiktet, nærkontakt med snørr og tårer o.l. fra barn/elever som mistenkes å ha covid-19-smitte må dokumenteres. 

Det er også viktig at det dokumenteres hvis det oppdages stor grad av smittede barn eller voksne i samme barnehage, avdeling, klasse, skole og så videre. Dette for å kunne ha en dokumentasjon for at smitte kan ha vært påført i arbeidet. 

Hvis en ansatt blir smittet og syk med alvorlig forløp, skal sykdommen meldes som yrkesskade av arbeidsgiver.