Hvorfor er leken viktig? Hør på Lærerrommets episoder

Leken er viktig for barn i skolen, barnehagen og overalt ellers. Her har vi samlet Lærerrommets episoder om lek.

Får barn nok muligheter til å lekeslåss, jage hverandre eller henge med hodet ned fra en gren? Hør episode 20 direkte her:

Episode 20: Vilter lek og risikolek

Den mer viltre leken og risikolek er episodens tema. Skal voksne passe på så det ikke går så «hardt» for seg når barn leker i barnehagen, i skolegården eller andre steder?

Dulting, knuffing, leking med pinner, knall og fall, er dette bra i lek?
Hør hva gjestene barnehagelærer Sondre Bjaberg og førsteamanuensis Rasmus Kleppe ved OsloMet, som har forsket på leken til små barn i barnehagen, mener om dette.

TV og lek 

I dag er døgnåpne kanaler en del av oppveksten, og hvordan påvirker det leken? Hør episode 36 her:

Episode 36: TV-suksesser og barns lek

Hvordan blir det barn ser på i ulike medier med på å forme lekens innhold? Hvordan påvirker TV-suksesser leken?

Dette er spørsmål i episoden med gjestene Birgitte Fjørtoft, barnehagelærer i Ankerskogen barnehage på Hamar, og forfatter og dramatiker Hilde Hagerup, som blant annet står bak NRK-serien Snøfall.

Leken i klasserommet

Men hvor ble det av lekebilene og lekekjøkkenet i klasserommet til de yngste elevene? Hør episode 2:

Episode 2: Seksårsreformen

Har seksårsreformen vært et eksperiment? Dette er bare et av spørsmålene i episoden der det dreier seg om de yngste skoleelevene og den over 20 år gamle seksårsreformen. Med den fikk 5- og 6-åringene på seg skolesekk.

Du møter professor Peder Haug ved Høgskolen i Volda og lærer Siri Skjæveland Lode som også er i Utdanningsforbundets sentralstyre.

Lære av lek?

Og helt generelt: Hva er lek, og hva er ikke lek? Hvilken plass skal leken ha i skolen?Hør episode 5 her: 

Episode 5: Lek- hva er egentlig lek og hva er ikke lek?

Barnas lek, engasjerer stadig flere voksne som forskere, lærer og næringsliv. Og FN er bekymret for den frie leken. I Lærerrommet spør vi blant annet: Må barn absolutt lære noe av lek i det hele tatt? 

En av gjestene i episoden er professor Maria Øksnes i pedagogikk ved lærerutdanningen ved NTNU. Hun forsker på lek. Og vi har med politisk rådgiver Turi Pålerud i Utdanningsforbundet, som også blant annet er fagpedagog.

Her finner du alle Lærerrommets episoder, med tematikk fra ulike deler av utdanningsfeltet.