Hvilken grupper kan fortsette å bruke barnehager og skoler?

tre glade barnehagebarn på en huske med barnehagelærer i bakgrunn
Det er bare et fåtall av barn som fortsatt får gå i barnehagen under koronavirus-krisen. Foto: Tom-Egil Jensen

Her er Helsedirektoratets liste over grupper som utfører samfunnskritiske oppgaver, og som derfor fortsatt får lov til å ha sine barn i barnehage og skole.

Publisert 16.03.2020

Alle barnehager og skoler i hele landet er nå stengt på grunn av spredningen av koronaviruset. Samtidig er ledelsen i barnehagene og barneskolene pålagt å sørge for at det gis et tilbud til barn der begge foreldre jobber i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren og andre kritiske samfunnsfunksjoner. Dette fordi det er viktig å opprettholde virksomheten i disse og andre kritiske samfunnsfunksjoner, samt å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt.

Les mer om koronaviruset og hva det betyr for deg som jobber med utdanning her 


Helsedirektoratet har laget følgende liste over grupper som regnes som kritiske for samfunnsfunksjonene:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene

Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

Kommunene er ansvarlige for fordeling av plasser og avklaringer rundt denne ordningen lokalt.

Saker om koronakrisen