Hvem er «eldre» og i risikogruppen for koronasmitte?

To gamle mennesker går på en vei.
Utdanninsgforbundet har relativt mange eldre medlemmer. Foto: Pixasbay.

Utdanningsforbundet har flere ganger påpekt at eldre arbeidstakere og personer i risikogruppen skal ha hjemmekontor og ikke beordres til arbeidsplassen. Men hva innebærer det å være eldre i denne sammenhengen? Er det 60 eller 65 år?

Publisert 14.03.2020

På sine nettsider skriver Folkehelseinstituttet (FHI) at «eldre» er «personer (>65 år)» på
dette stedet, mens de her skriver at «alvorlig forløp av denne sykdommen er vanligere hos noen grupper: «eldre over 60 år og særlig over 80 år samt personer…».  For Utdanningsforbundets medlemmer som kan beordres på jobb er det viktig med en avklaring. Derfor har vi spurt Folkehelseinstituttet helt konkret: 60 eller 65 år? Dette er svaret vi fikk: 

«Det er ingen absolutte aldersgrenser, vi vet at økende alder medfører økt risiko for alvorlig forløp. I en artikkel som estimerer risikofaktorer basert på materiale fra Kina var «eldre» definert som personer over 60 år. Det er imidlertid flere risikofaktorer, som hjerte-/karsykdom, kronisk lungesykdom, hypertensjon, røyking og det er ikke gode data der hver enkelt faktor er grundig brutt ned. Foreløpig er det altfor mange ubesvarte spørsmål til at vi kan si at 60 (eller 65) år er en absolutt grense for økt risiko.»

Les vår korona-samleside.

Slike svar finner vi også når vi søker på korona og eldre på forskjellige, internasjonale ressurssider. Verdens helseorganisasjon og de fleste amerikanske nettsteder opererer med personer i alderen fra 60 år som en ekstra utsatt gruppe. Utdanningsforbundets klare oppfordring til arbeidsgiverne er derfor:

Vær på den sikre siden. Så lenge helsemyndighetene er såpass usikre, bør arbeidstakere over 60 år skjermes spesielt og ha hjemmekontor. Vi tar det også for gitt at kloke ledere og skolemyndigheter ønsker å ta spesielt vare på sine eldre arbeidstakere i disse helt ekstraordinære tider. 

 

Saker om koronakrisen