Hva skal til for å åpne barnehagene?

barn sitter rundt et bord. En kvinnelig barnehagelærer gir et av barna et fargestift
Det er mye usikkerhet om når barnehagene kan åpnes igjen. Utdanningsforbundet er tydelige på at styrere og pedagogiske ledere må få nok tid til å forberede gjenåpning av barnehagene. Foto: Tom-Egil Jensen

– Våre overordna hensyn er barnas og de ansattes sikkerhet, sier Utdanningsforbundets Steffen Handal.

Publisert 02.04.2020

Det er mange som lurer på når barnehagene skal åpnes igjen. Et ekspertutvalg arbeider med dette spørsmålet nå, og i morgen (fredag 03.04) gir de en anbefaling til regjeringen. Dette rådet vil ikke bli offentlig for allmenheten, men skal ligge til grunn når regjeringen onsdag i neste uke vil kunngjøre hva de planlegger for skoler og barnehager etter påske.

Les også spørsmål og svar på vår koronaside

– Utdanningsforbundet har tillit til at myndighetene gjør de aller beste vurderingene i dette spørsmålet, og vi tar ikke stilling til om barnehager og skoler skal være stengt eller åpne. Men vi gir hele tiden råd til myndighetene om hva det vil være viktig å ta hensyn til når barnehagene igjen skal åpne, sier leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal.

Styrere og pedagogiske ledere har en nøkkelrolle

– Vårt aller viktigste råd til myndighetene er å gi styrere og pedagogiske ledere tid til å planlegge organiseringen av en gjenåpning, i samråd med alle ansatte, sier Handal.

Han viser til at mange barnehager har tatt imot barn mens det vanlige tilbudet har vært stengt.

– Det finnes mye kunnskap i sektoren. Det er helt avgjørende at denne kunnskapen tas i bruk og at alt personale involveres. De som skal møte barn og foreldre, må føle at de står inne for tilbudet. Dette krever felles forberedelser, fastslår han.

Familiegrupper

– Når vi spør styrere fra barnehager om hva som er viktig ved gjenåpning, understreker de aller først muligheten for å organisere mindre grupper. Helst med stabilt personale og fast tilholdssted. Kanskje må vi i en periode tenke oss barnehagen med «familiegrupper», hvor vi organiserer for å holde antallet relasjoner så lavt som mulig, sier Handal.

Da Guri Melby ble intervjuet på TV2 Nyhetskanalen i går, sa hun at vi nok ikke kan tenke oss at barnehagen og skolen drives helt som vanlig ved en gjenåpning.

– Vi må alle bidra til å finne de trygge og riktige løsningene, og vi må forvente at det settes inn ekstra ressurser. Mange barnehager har til vanlig store grupper og åpne lokaler, ingen av delene vil være egnet under den perioden vi går inn i ved en eventuell åpning, sier Handal.

Lokale forskjeller

Det er vanskelig å lage nasjonale føringer, fordi situasjonen er forskjellig lokalt. Men Utdanningsforbundet forventer at det gis klare råd om for eksempel gruppestørrelse og hygiene.

Vi forventer også regler om hvordan man overvåker om barn, foreldre og personale er syke. Kanskje kan det også være hensiktsmessig at det gis føringer for åpningstid og oppholdstid. Steffen Handal, leder av Utdanningsforbundet

Flere styrere har sagt at de håper at det blir helt klare regler for hvem som skal prioriteres, dersom det blir en gradvis gjenåpning.

– Barnehagens pedagogiske ledelse har et stort arbeid med å organisere tilbudet, det er uheldig dersom de i tillegg skal prioritere hvem som får plass, sier lederen.

Antakelig er det likevel i den enkelte kommune og den enkelte barnehage at mange avgjørelser må tas. Finnes det ekstra lokaler i kommunen, og finnes det ekstra bemanning?

– Selv om hver enkelt barnehage må planlegge sitt tilbud, er det viktig at kommunen tar et felles ansvar for alle barn og barnehager. Ikke minst for å gi alt personale tilgang til kompetanse og utstyr til smittevern, sier Handal.

Smitte og hygiene

Mange barnehager driver i dag med utstrakte smitteverntiltak. Både barn og voksne må vaske hender ofte, stellematter desinfiseres og det generelle renholdet er skjerpet. Noen måler temperaturen på barna med pannetermometer et par ganger om dagen. Det er viktigere enn noen gang at de som er syke ikke kommer til barnehagen. Det gjelder både barn, foreldre og personale.

Jo mindre barna er, jo vanskeligere er det å overholde alminnelige regler om hygiene og avstand. Det er umulig å drive barnehage med to meters avstand mellom mennesker. Jo yngre barna er, jo vanskeligere er dette. De yngste barna vil etterlate spytt på møbler og leker, og de vil være fysisk nær hverandre og de ansatte. Mange barnehager i dag rydder vekk leker og spill for å gjøre renholdet enklere.

– Hygiene og renhold må prioriteres høyt, og vi kan ikke åpne barnehagene hvis vi ikke har god nok bemanning og kompetanse til å ivareta dette, fastslår Handal.

Bemanningens helse og sikkerhet

Det finnes i barnehagens personale personer som er i risikogruppen for å utvikle alvorlig sykdom ved koronasmitte.

– Disse må selvsagt ivaretas spesielt. Det er viktig at personalet selv får mulighet til å definere hva som skal til for at de skal oppleve barnehagen som en trygg arbeidsplass, sier Handal.

Utdanningsforbundet kan ikke gi et råd om når barnehagene bør gjenåpnes, men vil understreke at det uansett må skje i nært samarbeid med de som leder og arbeider i barnehagene.

– Vi forventer at myndighetene stiller til rådighet ressurser som gjør det mulig å ivareta barnas og personalets sikkerhet og smittevern, avslutter leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal.

Les også praktisk tips fra barnehager som allerede er åpne 

Sitert

Steffen Handal

Leder av Utdanningsforbundet

Saker om koronakrisen