Handal: – Helt uakseptabelt!

Utdanningsforbundets leder krever at lærere skal være trygge på jobb og at smittevernstiltakene følges.

Utdanningsforbundet får flere tilbakemeldinger fra lærere som forteller at smittevernveiledere i skoler og barnehager ikke følges opp ved sitt arbeidssted. Slike tilbakemeldinger gjør Steffen Handal vred.

– Det er helt uakseptabelt at lærere skal ha dårligere smittevernregler enn det andre har!

– Flere lærere forteller at de er engstelige, og det skjønner jeg godt. Vi er ikke smitteverneksperter, men vi vil følge helsemyndighetene sine regler og veiledere. Vi forventer at alle stiller opp for å gjøre skoler og barnehager trygge, sier Handal.

– Slik kan vi ikke ha det

Utdanningsforbundets leder innrømmer at han blir opprørt over det han hører.

– Vi får flere tilbakemeldinger om at smittevernreglene brytes. Fra videregående hører vi om trange klasserom som fylles opp med 37 elever, vi hører om skoler som ikke har råd til tilsyn når barna er ute, om trange og overfylte ganger – og flere andre tilfeller hvor reglene ikke følges.

– Fra planleggingsdagene har vi også fått eksempler på at 50 lærere dyttes inn på svært små og trange rom, slik at det overhodet ikke er mulig å følge enmetersregelen. Slik kan vi ikke ha det, det går rett og slett ikke an, er Handals tydelige beskjed.

Han mener grunnen til at smittevernveilederne i skoler og barnehager ikke følges, er enkel.

– Dårlig økonomi i kommuner og fylkeskommuner.

Og haster med å legge til:

– Men det er en veldig dårlig unnskyldning!

– Gambler med elevenes og lærernes helse

For prisen å betale kan fort bli svært høy, påpeker Handal.

– Da gambler de med elevenes og lærernes helse og sikkerhet. Det er helt uakseptabelt, og ikke noe kommuner og fylkeskommuner kan være bekjente av. Dette handler om vilje og økonomi, og om prioritering. Det går ikke an at (fylkes-)kommunene må kutte og kutte i den situasjonen Norge er i nå. Det må bevilges mer penger slik at vi kan være trygge på at helsen og sikkerheten til elever og ansatte i skoler og barnehager blir ivaretatt på godt nok vis.

– Fra flere kommuner hører vi at de ikke får dekket de utleggene de hadde for ekstra smitteverntiltak tidligere i år. Slik kan det ikke være, de pengene må på bordet, og de må  komme nå slik at skoler og barnehager kan drives forsvarlig.

– Vi kan ikke akseptere at nasjonale og kommunale myndigheter på denne måten setter elever og læreres helse på spill fordi de ikke sørger for ekstra midler som kan bidra til at smittevernreglene overholdes, sier Handal.

– Dette burde være selvsagt

Samtidig påpeker Handal at det bildet ikke er ensidig, og at mange skoler og barnehager fortsatt er flinke til å følge smittevernveilederne. Dette handler om at skoler og barnehager er veldig forskjellige når det gjelder areal og fysiske betingelser, og samtidig at ressurssituasjonen i utgangspunktet er veldig forskjellig.

– Selv om det er altfor mange steder hvor de ikke lykkes, vet vi også at det er mange steder hvor de lykkes med å følge kravene i veilederne. Men, utfordringen er at dette burde være selvsagt. Det burde være unødvendig å berømme at smitteverntiltakene følges når vi står midt i en pandemi.

PS! Opplever du at smittevernsreglene brytes på ditt arbeidssted? Gi da umiddelbar beskjed til verneombudet, som skal ta tak i dette. Du kan også varsle din plasstillitsvalgt, som kan ta det videre med lokallaget om smittevernstiltakene er for dårlige der du jobber.