Handal: – Fullstendig uakseptabelt!

Utdanningsforbundets leder reagerer kraftig på kunnskapsminister Guri Melbys uttalelser om at lærere nå skal gjøre dobbelt arbeid.

Kunnskapsminister Guri Melby vakte i går kraftig oppsikt da hun på TV 2-nyhetene gikk langt i si at lærere både skal gjøre sin ordinære jobb i klasserommet OG i tillegg lage undervisningsopplegg til elever som må være hjemme. «Det kan ikke være sånn at lærerne nedprioritere de elevene som må være hjemme.», sa kunnskapsministeren i TV-innslaget. 

Kraftige reaksjoner fra lærere

Uttalelsen har fått mange lærere til å reagere i sosiale medier og på lærerværelsene. «Det provoseres langt inn i levra. Nå får de pina meg finne flere lærere som kan gjøre jobben. Ikke et (..) ord om overtidsbetaling. Bare krav!», skriver en person på en lærergruppe på Facebook, som i skrivende stund fått 296 likes på innlegget.

Mange frykter at de nå vil bli pålagt dobbeltarbeid uten kompensasjon. Steffen Handal er klar på at dette er helt uaktuelt.

– Koronapandemien rammer elevers opplæring. Når lærere skal yte ekstra for å ta tak i det, må de betales for innsatsen.

– Det er fullstendig uakseptabelt å pålegge lærere å ta ansvar for undervisning både på skolen og for fjernundervisning uten noen form for forsterkning av tid og ressurser, er Utdanningsforbundets leder klokkeklare beskjed til statsråden.

Høye fraværstall

Tilbakemeldinger fra skoleverket har vært at fraværstallene så langt i år har vært høyere enn normalt.

– Det er positivt, all den tid det viser at elever og foresatte tar koronasituasjonen på alvor og holder elevene hjemme om de har koronasymptomer. 

– Men, det gir også noen utfordringer når så mange går glipp av mye av den ordinære undervisningen. Og det er her statsråden må være seg sitt ansvar bevisst. Hvis hun mener at lærere bør legge opp til både fysisk undervisning på skolen og digital oppfølging av de som er hjemme, må de få ekstra tid. Hittil under den ekstraordinære koronasituasjonen har ikke lærerne og skolene sett noe særlig til ekstra ressurser, påpeker Handal.

Krever kompensasjon til lærere og kommuner

Mange kommuner og fylkeskommuner har denne høsten varslet kutt i skolebudsjetter som følge av dårlig økonomi og at det ikke er blitt fullt ut kompensert for de ekstra koronautgifter som kommunene og fylkeskommunene har hatt.

– Det er Guri Melbys oppgave og ansvar å forsikre kommunene og fylkeskommunene om at de får dekket utgifter til nødvendig overtidsarbeid eller flere lærere.

– Det er helt umulig og urimelig å legge ansvaret for konsekvensene av smittevern over på enkeltlærere. I hele vår har lærere utført gratis overtidsarbeid på grunn av korona-tiltakene. Det kan ikke fortsette, understreker Handal.