Grønn digital Arendalsuke: Hvilken rolle skal skolene spille i den grønne omstillingen?

– Ta elevene med, sa Steffen Handal. Flere tok til orde for at skolene må snakke mer om løsningene, ikke bare problemene. Vil du vite mer? Se opptak av arrangementet.

Handal var en av deltakerne på arrangementet Grønn omstilling: Hvilken rolle skal skolene spille?, i regi av Klimahuset og Utdanningsforbundet mandag 10. august.

– Vi må ta elevene med, og jeg tror også det må til en holdningsendring blant lærerne, de må tørre mer, sa Steffen Handal, som er leder i Utdanningsforbundet. Han var også opptatt av hvordan de tverrfaglige temaene, deriblant bærekraftig utvikling, skal komme til uttrykk i Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem (NKVO).

Handal deltok i et panel sammen med Inga Marte Thorkildsen, byråd for oppvekst og kunnskap, Oslo kommune og Anja Johansen, statssekretær, Kunnskaps- og integreringsdepartementet.

De unge krever handling

I tillegg var det samtaler med Astrid Sinnes, som er professor i utdanningsvitenskap ved NMBU og forfatter av flere bøker om utdanning for bærekraftig utvikling, Kristin Schultz, leder i Elevorganisasjonen og Snorre Nordal, lektor ved Ski VGS, vinner av Utdanningsforbundets klimapris 2019.

– Utdanning skal fremme bærekraftig utvikling. Skolene må gå mye mer på løsningene og utforske hva som finnes. Elevene må erfare gjennom skolen hvordan det er å leve bærekraftig. De unge krever handling, og det må vi møte dem på, sa Sinnes.

Krever tid og rom for lærerne

Hun er imidlertid redd for at de nye læreplanene ikke er forpliktende nok når det gjelder bærekraftig utvikling.

– Vi er litt for avhengig av enkeltinitiativ. Det ligger mange muligheter i de nye læreplanene til å gjøre mye. Men det krever tid og rom for lærerne til å gjøre dette, sa hun.

Statssekretær Anja Johansen var imidlertid mer optimistisk.

– Jeg opplever at det er et stort engasjement i skolen og den er full av samfunnsengasjerte lærere. Jeg er optimistisk på vegne av skolen, og med de nye læreplanene må alle forholde seg til dette, det er ikke opp til hver enkelt lærer.

Dette arrangementet var et av flere i forbindelse med Grønn digital Arendalsuke, som foregår fra 10.-12. august.

Har din barnehage, skole eller lærerutdanningsinstitusjon gjort en ekstra innsats for klimaet? Søk Utdanningsforbundet klimapris.