Gradvis åpning av barnehager og skoler

En liten gutt løper forbi en annen i skolegården.
Barn i barnehager og i de minste klassene får muligheten til å komme tilbake i skoler og barnehager fra slutten av april. Foto: Ole Walter Jacobsen.

– For oss er det viktig at gjenåpningen skjer på en måte som oppleves som forsvarlig både av barn, elever, lærere og foreldre, sier Steffen Handal.

Publisert 07.04.2020

Tirsdag ettermiddag kom regjeringen med ny informasjon om hva som skjer videre med de mange restriksjonene, smitteverntiltakene og forbudene som har blitt innført som følge av koronaviruset.

Spørsmål og svar for våre medlemmer om koronakrisen (oppdateres)

Ønsker alle tilbake før sommeren

Regjeringen har bestemt seg for syv endringer i smitteverntiltakene. Både skoler og barnehager holder stengt etter påske, men så planlegges en gradvis åpning. Dette er de nye tiltakene for skoler og barnehager:

* Fra 20. april gjenåpnes barnehagene.
* Fra 27. april gjenåpnes skoler på 1.–4. trinn, samt skolefritidsordninger og videregående skoler for elever som går i andre og tredje klasse på yrkesfag. Samme dato blir det også mulig for studenter på slutten av sine gradsstudier på høyskoler og fagskoler, samt ansatte på slutten av sine prosjekter, å gå tilbake til studiestedet om de har utstyr som de har behov for der.
* Etter 27. april vil 5.–10. trinn og øvrige trinn og utdanningsprogrammer i videregående skole inntil videre fortsatt være stengt, men kunnskapsminister Guri Melby sa på tirsdagens pressekonferanse at målet er at alle elever skal kunne komme tilbake til skolen før sommerferien.
* Regjeringen har besluttet at folkehøgskoler ikke åpnes igjen før sommeren. Det begrunnes i at de om lag 8000 berørte elevene kun har noen få uker igjen av skoleåret, og kan fullføre med fjernundervisning. Dette vil hindre smitte når elever reiser frem og tilbake til skolene.


Beslutningen innebærer at om lag 275.000 barn kan vende tilbake til barnehagene i perioden 20.–27. april, og cirka 250.000 elever vender tilbake til barneskolene 27. april.

Barnehager, 1-4. trinn og SFO gjenåpnes

Steffen Handal sier at han forholder seg til regjeringens beslutning om en gradvis gjenåpning av skoler, barnehager og SFO.

– Vi kjenner ikke kunnskapsgrunnlaget de bygger på, og vi erkjenner at ansvaret ligger hos regjeringen, sier Handal.

Trygghet sentralt

Utdanningsforbundets leder understreker at den gradvise gjenåpningen må skje slik at alle involverte føler seg trygge.

– For oss er det viktig at gjenåpningen skjer på en måte som oppleves som forsvarlig av barn, elever, lærere og foreldre. Vi tror også det er lurt at det oppleves som trygt i resten av befolkningen, sier Handal.

– Lærerne savner elevene og barna, og de aller fleste barn og unge savner nok også barnehagen og skolen. Derfor ønsker vi jo alle å få tilbake hverdagen vår så snart som mulig, men det må skje på en måte som oppleves som trygg, sier Handal.

Ønsker nasjonale retningslinjer

Handal understreker at det derfor er viktig at det kommer tydelig nasjonale retningslinjer for hvordan smittevernreglene skal praktiseres. Det må også settes av tid til planlegging av dette arbeidet lokalt, sier Handal. Handal er glad for at statsministeren er tydelig på at det skal være gode smittevernregler. Han understreker likevel at det kommer til å bli krevende, spesielt for de aller yngste barna.

– Ansatte i skoler og barnehager må blant annet vite hvordan smittesituasjoner skal håndteres, hvilke rom som skal brukes, hvor store grupper av barn det kan være, hvordan levering og henting skal foregå.

– Ikke minst er det viktig hvordan ulike risikogrupper skal forholde seg. Det er mange praktiske spørsmål som må avklares, og det forventer vi at nasjonale myndigheter skaper trygghet rundt.

I dette arbeidet bør våre vurderinger veie tungt, mener Handal.

Barnehagene først ut

Det er altså barnehagebarna som først skal få komme tilbake. Det er en gruppe som gir noen særskilte utfordringer, minner Handal om.

– De minste barna kan ikke forholde seg til voksnes regler for smittevern.

– De kan ikke holde avstand og de skal heller ikke tenke på dette. Derfor må vi lage små, faste grupper for dem. Det må være de samme barna og de samme ansatte som omgås. Da blir de nesten som en familie, som jo også kan omgås på andre måter enn de generelle smittevernhensynene tilsier.

For å få det til, må det tas ekstra grep.

– Dette vil kreve nok bemanning, både til å ta vare på barnas behov og til å sørge for mye strengere hygiene enn til vanlig. Gruppene i barnehagen må også kunne holdes adskilt, påpeker Handal.

Han har likevel tro på at dette skal kunne la seg gjennomføre.

– Hvis helsemyndighetene lager klare regler, kommunene stiller nødvendige ressurser til disposisjon og styrere og pedagogiske leder får tid og anledning til å planlegge den praktiske hverdagen – så vil vi klare dette.

– Men noen barn og ansatte i risikogrupper kan ikke komme til barnehagen ennå, minner Handal om.

– Hensynet til helse går foran alle andre hensyn

Kunnskapsminister Guri Melby understreket også på tirsdagens pressekonferanse at smittevernhensynene vil være svært viktig når barnehager og skoler nå skal gjenåpne.
Grunnen til at barnehagene og skolene ikke vil kunne starte opp umiddelbart etter påske, er nettopp at skolene, barnehagene og de ansatte skal ha mulighet til å forberede seg slik at smittehensynene blir godt ivaretatt.

– Skolene og barnehagene må få tid til å forberede en åpning,Hensynet til helse går foran alle andre hensyn. Utviklingen skal være trygg for barn og voksne. Lærere og andre ansatte skal ikke være i tvil om hvordan de skal organisere skolehverdagen, understreket kunnskapsministeren.

– Lærerne har gjort en formidabel innsats med hjemmeundervisning i tiden som har vært, men nå får vi en litt annerledes situasjon med både hjemmeundervisning og vanlig skole. Gjenåpningen vil kreve mye ekstra av lærerne, og jeg vil benytte anledningen til takke for innsatsen, sier Melby videre i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Se hele regjeringens pressekonferanse her.
Saker om koronakrisen