Global hyllest av lærerne på verdens lærerdag

Den 5. oktober hylles lærere verden over med en global maratonsending med hilsener fra tillitsvalgte, lærere, statsledere, talspersoner og forskere verden over.

Følg se

Maratonsendning fra verdens lærerdag

ndingen direkte fra Education International:

 

Markeringen av verdens lærerdag 2020 skjer med en 24 timers livesending med hilsninger og hyllester av lærernes innsats for verden i et svært utfordrende år. Statsminister Erna Solberg bidrar også med sin egen hyllest til lærere i barnehage og skole. 

- Dere stilte opp da samfunnet trengte dere som mest. Det gjør meg veldig stolt og takknemlig», sier Solberg i sin hilsen som kan sees på verdens lærerdag.

«Taking the lead» - En formidabel innsats

Education International har brukt slagordet “Taking the Lead” for den digitale samlingen.  
2020 har vært et utfordrende år hvor lærere verden over mobiliserte da pandemien rammet. Over natten måtte 63 millioner lærere i grunn- og videregående skoler forholde seg til en helt annen situasjon. Klasseromsundervisning var ikke lenger mulig. 

I Norge iverksatte lærere hjemmeundervisning, lærere og barnehagelærere holdt kontakt via digitale plattformer og telefonsamtaler. Til tross for en total omveltning ble hverdagen reddet takket være en formidabel innsats fra lærerstanden.  

I land og på steder hvor fjernundervisning ikke er et alternativ har lærere forberedt og levert pakker med skolemateriell til sine elever. Andre har lagt ut sin undervisning på ulike plattformer slik at flere kan få følge med. Lærere har hatt kontakt med sine elever via ulike sosiale medier, telefon eller gått på hjemmebesøk. 

1,5 milliarder barn og unge stengt ute 

Ønsket om å gi barn og unge den utdannelsen de har krav på og den støtte de trenger har vært og er stor. Nesten 90 prosent av verdens elever har vært utestengt fra sine utdanningsinstitusjoner. Det er 1,5 milliarder barn og unge. Lærere har vist seg omstillingsvillig. Læreres rolle har vært, og vil være å gi alle en god utdannelse.  
Men den digitale omveltningen som måtte skje i en enorm hastighet har også avdekket utfordringer

- Som lærerutdannere ser vi en lærerrolle i endring. Et sentralt spørsmål er derfor hvordan vi kan bidra til at fremtidens lærere blir godt nok rustet til den hybride skolehverdagen som vil prege arbeidshverdagen i lang tid framover? Skriver professor Greta Björk Gudmundsdottir og førsteamanuensis Ida Katrine Riksaasen Hatlevik i sin kronikk på Utdanningsforskning.no i forbindelse med verdens lærerdag. De stiller seg bak hyllesten til lærerstanden og innsatsen som er gjort, men peker også på utfordringer som venter. 

- Noe av det viktigste både lærere og lærerutdannere må jobbe med fremover er utvikling av digital dømmekraft. Digital dømmekraft innebærer blant annet hvordan vi håndterer personvern og hvordan vi viser godt medborgerskap, skriver de. 

Education International (EI)

Education International (EI) er en global sammenslutning av fagforeninger i utdanningssektoren hvor Utdanningsforbundet er medlem. EI representerer mer enn 30 millioner ansatte i over 400 medlemsorganisasjoner fra 173 land og områder.

Maratonsendning fra verdens lærerdag