Gjenåpning av skolen: Vi må tilpasse tilbudet slik at elevene kan få komme tilbake

MÅ TILPASSE: – Skolen er viktig både sosialt og faglig for alle barn og unge. For avgangselevene på 10. trinn og elevene på videregående handler det i tillegg om at lærerne må kunne gi sluttvurderinger på et best mulig grunnlag, understreker Steffen Handal. Foto: Aksel Jemstad

– Det er viktig for alle elever, og spesielt avgangselevene, å komme tilbake til skolen. Vi må tilpasse tilbudet slik at det er mulig for flest mulig å komme tilbake, samtidig som vi følger smittevernreglene.

Publisert 28.04.2020

Det sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

1.-4. trinn på barneskolen er tilbake i klasserommene. Det er også yrkesfag Vg2 og Vg3. Nå er det ventet at regjeringen neste uke kommer med en plan for videre skoleåpning.

Handal er tydelig på at det er viktig for barn og unge å få et tilbud på skolen. Samtidig understreker han at vi ikke gå på akkord med sikkerhet og smittevern. Spørsmålet blir da hvordan vi kan gi et tilbud til flest mulig samtidig som vi ivaretar smittevernhensynet.

Spørsmål og svar om koronakrisen for våre medlemmer

Avgangselevene og sluttvurderinger

– Vi må diskutere hvordan vi kan gi flest mulig elever et tilbud på skolen som er realiserbart under rådende forhold. Skolen er viktig både sosialt og faglig for alle barn og unge. For avgangselevene på 10. trinn og elevene på videregående handler det i tillegg om at lærerne må kunne gi sluttvurderinger på et best mulig grunnlag, understreker Handal.

– Nå som eksamen er avlyst, blir standpunktkarakterene ekstra viktige. Det kan bli krevende for lærerne å skaffe et godt vurderingsgrunnlag hvis elevene ikke har fått tilstrekkelig undervisning på skolen, påpeker Handal.

– Selv om lærere på imponerende vis har kastet seg rundt, kan ikke hjemmeundervisning fullt ut erstatte undervisningen på skolen. Vi frykter at hjemmeundervisning kan gå hardt utover noen av avgangselevene på ungdomstrinnet og i Vg3 studieforberedende spesielt, sier Handal.

Han trekker fram at det er forskjeller i elevenes tilgang på det digitale utstyret som er viktig for å nyttiggjøre seg hjemmeskole. Ikke alle har god internettforbindelse, god pc/nettbrett og gode arbeidsforhold hjemme. Dermed har elevene enda mer ulike forutsetninger enn ellers ved hjemmeundervisning.

Frykter frafall

Slik blir det et større ansvar som hviler på eleven selv når de ikke kan møte på skolen. Hvilken oppfølging og støtte de får hjemme kan også bli enda mer avgjørende enn før.

– Gapet mellom de som fikser situasjonen med hjemmeundervisning, og de som ikke fikser det så godt, kan bli stort. Konsekvensen kan i verste fall bli at flere elever i videregående opplæring faller fra, frykter Handal.

Smitteveiledere for ungdomsskolen og for videregående skole ble presentert samtidig med veilederen for barneskolen.

Det åpnes blant annet for at elever kan deles inn i mindre grupper og møte på skolen til ulike tidspunkt for at det skal være mulig å redusere avstanden mellom elever og mellom elever og lærere.

– Det store spørsmålet er hva dette betyr i praksis, forklarer Handal.

For at vi skal kunne ivareta sikkerhet og smittevern er det kanskje nødvendig at elevene i ungdomsskolen og i videregående bare kommer til skolen annenhver dag. Slik jeg vurderer det, er det viktigere at de eldre elevene får komme tilbake enn at de absolutt skal ha normal lengde på skoledagen og møte opp hver dag.
Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet

– Dersom vi klarer å tilpasse tilbudet, kan flere elever komme tilbake innenfor rammer som foreldre, lærere og elever opplever som trygt, sier lederen i Utdanningsforbundet.

Regjeringen har varslet at de vil presentere en plan for videre gjenåpning av skolen i neste uke.

– Vi kommer til å lage en plan nå for hvordan vi skal få plass til alle elevene. Vi har vært tydelige på at vi ønsker at alle elevene skal tilbake før sommeren. De beslutningene blir tatt i neste uke, uttaler kunnskapsminister Guri Melby til VG.

– Vi må diskutere tilbudet

Handal ønsker å sende en utfordring tilbake til regjeringen:

– Vi ønsker at elevene skal få komme tilbake til skolen. Da må skolene, fylkene og kommunene få mulighet til å tilpasse tilbudet til situasjonen vi står i. Regjeringen kan ikke bare komme med en liste med datoer for når de ulike kullene skal være tilbake. Vi må diskutere hvordan tilbudet faktisk skal være når elevene kommer tilbake, sier Handal.

– Vår klare oppfordring er at det må være mulig for skolene å tilpasse tilbudet slik at elevene går sjeldnere på skolen enn de gjør normalt. Da blir det også mulig å gi flere elever et tilbud uten at det går utover sikkerheten. Det blir også enklere å ivareta behovene til avgangselevene.

– Her mener vi regjeringen må komme tydeligere på banen og avklare hvilke forventninger de har til skolene i forbindelse med en gjenåpning og hvilket handlingsrom skolene har til å tilpasse tilbudets omfang, sier Handal.

Saker om koronakrisen