Fredsplikt

Tariffoppgjøret 2020 er vedtatt og det hersker følgelig fredsplikt.

Utdanningsforbundet er gjort kjent med at det blant medlemmer planlegges en markering i protest mot Utdanningsforbundets godkjenning av tariffoppgjøret 2020. Denne skal etter det vi forstår gjennomføres som en aksjon i form av en nærmere beskrevet markering/arbeidsnedleggelse 15 minutter onsdag 16. desember.

Godkjenningen av tariffoppgjøret er i henhold til Utdanningsforbundets vedtekter og følgelig innenfor våre demokratiske spilleregler.

Det er legitimt å være uenig og ville ytre dette, men man må være oppmerksom på følgende:

Tariffoppgjøret 2020 er vedtatt og det hersker følgelig fredsplikt. Dette betyr at en aksjon og en helt eller delvis arbeidsnedleggelse kan bli vurdert som i strid med fredsplikten og ulovlig.