Foreløpig enighet om reiseavtale i staten

Partene i staten er enige om å videreføre reiseavtalene. – Det har vært krevende forhandlinger med mange vanskelige tema på bordet. Partene har stått langt fra hverandre. Avtalen er et foreløpig kompromiss, sier spesialrådgiver Atle Gullestad i Unio.

Partene i det statlige tariffområdet har i lengre tid forhandlet reiseavtalene. Mandag ble Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene Unio, LO, YS og Akademikerne endelig enige om et foreløpig kompromiss.

Avtalene videreføres omtrent som i dag, men med justering av enkelte satser.

Kort virkningsperioden

Avtalene gjelder fra 1. juni 2020 til 28. februar 2021. I denne perioden er partene enige om å jobbe videre med å utvikle avtalen «med tanke på å tilpasse avtalene til dagens arbeidsliv og organisering».

Partene vil særlig vurdere:
• Muligheter for å slå sammen innenlandsavtalen og utenlandsavtalen
• Forenkling og klargjøring av språk
• Klargjøre virkeområde, omfang og definisjoner
• Fastsette prinsipper for utgiftsdekning på tjenestereise
• Fastsette prinsipper for arbeidstid på reiser
• Hvordan klima- og miljøhensyn kan ivaretas på tjenestereise

Her finner du protokollene:
Innenlandsavtalen
Protokoll utland
Ny avtale utland