Forbundstopper krever pensjonsløft

– Vi kan ikke ha det slik at pensjonister som har stått på gjennom et langt liv, over tid skal ha dårligere økonomiske kår enn yrkesaktive, sier Mette Nord og Steffen Handal i et felles utspill. Foto: Eli Kristine Korsmo (bildet er fra hovedtariffoppgjøret i 2016).

Mette Nord og Steffen Handal, lederne for Norges to største fagforbund, går sammen ut og stiller klare pensjonskrav i årets trygdeoppgjør.

Publisert 03.09.2020

– Vi har løsningen som kan sikre at pensjonistene ikke får mindre i lommeboka, sier lederne i Fagforbundet og Utdanningsforbundet, Mette Nord og Steffen Handal.

– Provoserende forslag 

Lederne for landets to største fagforbund kaster seg dermed inn i konflikten rundt årets trygdeoppgjør. Det har skapt sterke reaksjoner at statsråd Torbjørn Røe Isaksen har lagt fram et trygdeoppgjør som innebærer reallønnsnedgang for pensjonistene.

– Isaksens forslag er provoserende. Det er blodig urettferdig at pensjonistene har fått mindre å rutte med i fem av de siste seks årene. Vi kan ikke ha det slik at pensjonister som har stått på gjennom et langt liv, over tid skal ha dårligere økonomiske kår enn yrkesaktive. Det er uholdbart, og viser at regelverket rundt regulering av pensjon må endres, sier de to forbundslederne.

Krystallklare krav

Både Utdanningsforbundet og Fagforbundet har mange pensjonister blant sine medlemmer. Nå retter de et krystallklart krav til stortingspolitikerne.

– Vi krever som et strakstiltak at pensjonene skal reguleres i tråd med et gjennomsnitt av prisstigning og lønnsvekst (50/50%). Dette vil sikre at pensjonistene ikke får redusert reallønn og mindre i lommeboka. En slik løsning er også i samsvar med det opprinnelige forslaget til pensjonsreform.

Handal og Nord mener at alt ligger til rett for at Stortinget kan gå for en slik løsning

– Stortinget må nå samle seg og overstyre regjeringa. Stortingsflertallet må sørge for at uretten mot alle landets pensjonister rettes opp. De må få på plass en ny regulering av pensjonene når trygdeoppgjøret skal behandles.