Fagfornyelsen under koronakrisen

Planen er fremdeles at de nye læreplanene skal tas i bruk fra kommende skoleår.

Udir har gitt beskjed om at planen fortsatt er å ta i bruk de nye læreplanene fra august, men hvis situasjonen endrer seg eller blir langvarig, vil de ta en ny vurdering.

Publisert 20.03.2020

Mange har lurt på hva som skjer med de nye læreplanene som etter planen skal tas i bruk fra august 2020. Utdanningsdirektoratet la i går ut følgende melding på sine sider:

«Arbeid med nye læreplaner

Det kan være krevende for skolene å forberede seg til å ta i bruk de nye læreplanene, og vi forstår at mange skoler må prioritere annerledes nå. Per nå har vi ikke planer om å endre innføringen av læreplanene, og de nye læreplanene vil fortsatt gjelde fra høsten 2020. Samtidig følger vi utviklingen tett, og hvis situasjonen endrer seg eller blir langvarig, vil vi ta en ny vurdering.

Dette gjelder også læreplanene som ennå ikke fastsatt. Inntil videre vil de bli fastsatt som planlagt.»

Her er informasjonen fra Udir.

 

Saker om koronakrisen