Enighet i lønnsoppgjøret i Virke

Det ble tirsdag kveld oppnådd enighet i hovedoppgjøret mellom Unio-organisasjonene og Virke for HUK-området (helse, utdanning og kultur).

Utdanningforbundet har rundt 1600 medlemmer i HUK-området i Virke, og forhandler gjennom hovedorganisasjonen Unio i dette tariffområdet.

I forhandlingene er det revidert syv ulike overenskomster for Unio-organisasjonenes medlemmer i Virke. Unio-organisasjonene fremmet krav som var på linje med resultatene som ble oppnådd i KS, staten og Spekter.

Kan gjenoppta forhandlingene

Virke, Utdanningsforbundet og Norsk Sykepleierforbund er enige om å gjenoppta forhandlingene om årets oppgjør, dersom KS-oppgjøret gir et bedre resultat for disse organisasjonene etter den forestående meklingen.

Endring om forskjøvet arbeidstid

I tillegg ble det enighet om endring i bestemmelsen om forskjøvet arbeidstid. Nå er ansatte som blir pålagt forskjøvet vakt med mer enn 14 dagers varsel, sikret et tillegg på 50 prosent per time.

Resultat på linje med resten

– Resultatet er på linje med det som er oppnådd i resten av samfunnet. Det har vært krevende forhandlinger, men vi er fornøyde med at vi har kommet til enighet. For oss er det viktig at resultatet i Virke er i tråd med bransjestandarden forbundene har etablert for sine medlemmer i de sammenliknbare tariffområdene i offentlig sektor, sier Unios forhandlingsleder Kari Tangen.

Resultatet skal nå vedtas i de respektive forbund.

Her er protokollen