Elise skal lede Pedagogstudentene

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet har gjennomført sitt første digitale landsmøte. Der ble Elise Håkull Klungtveit (26) valgt til nye leder.

Hun tar over etter Frank Aleksander Bræin og får med seg Iril Myvang Gjørv (25) som ny nestleder. Klungtveit var selv nestleder i organisasjonene før hun ble leder.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er studentorganisasjonen til Utdanningsforbundet og representerer over 20 000 studenter innen lærerutdanningene i Norge.

Klungtveit er utdannet barnehagelærer ved Høgskolen på Vestlandet og fullførte i år en mastergrad i barnehagepedagogikk ved OsloMet. Gjørv er lekttorstudent ved Universitetet i Oslo.

Arbeidsutvalget som ble valgt på landsmøtet består av:

  • Sebastian Ivar Muñoz Guttulsrød, student ved lektorutdanning ved UiA Kristiansand
  • Sonja Tan Nguyen, student ved grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 ved INN Hamar
  • Mia Larsen Sveberg, student ved faglærerutdanning ved Nord Levanger
  • Martin Gjerstad, student ved lektorutdanning ved UiB
  • Morten Hodne, student ved grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 ved UiS

Se mer om Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet: