Ekstra penger til kommunene

Regjeringen foreslår en ekstrabevilgning på 7,3 milliarder kroner til kommunesektoren. Samtidig oppfordrer kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby kommunene sterkt til at skoler og barnehager nå prioriteres lokalt.

På regjeringens pressekonferanse i dag, 29. oktober, viste kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby til en undersøkelse Utdanningsforbundet har gjort, som viser at bare åtte av 100 skoler har fått dekket sine koronautgifter. Hun viste til at regjeringen har lovet å kompensere for disse utgiftene, og oppfordret derfor kommunene til ikke å holde igjen.

– Mindre grupper, overtidsarbeid og vikarer koster. Blir en barnehagelærer forkjølet og må være hjemme fra jobb, skal det settes inn vikar. Nå må kommunene sørge for at de ekstra midlene når hele veien fram til skoler og barnehager, understreket hun.

– Vi mener at skoler og barnehager trolig har rapportert inn for lave kostnader. I stedet for å bruke ekstra penger har kommunene kuttet i andre ting. Derfor kommer det nå en milliard kroner utover det regnestykket som har ligget til grunn. Vi tar i for å sikre nok penger til smittesporing og nok penger til skoler og barnehager, sier Melby.

Fornøyd med å ha blitt lyttet til

Utdanningsforbundet har over tid uttrykt bekymring for kommuneøkonomien, og for varslede kutt i skoler og barnehager i neste års budsjett.

– Vi er veldig fornøyde med at Melby og regjeringen har lyttet til tilbakemeldingene fra barnehager og skoler landet over. Jeg støtter oppfordringen om at det er viktig at midlene når hele veien fram. Kommunene må sørge for at pengene kommer ut til skoler og barnehager så de kan følge smittevernråd, sette inn vikarer, betale overtid, gjennomføre ekstra renhold og gi barn, elever og lærere en så trygg barnehage- og skolehverdag som mulig. Disse utgiftene skal dekkes, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

Vi er veldig fornøyde med at Melby og regjeringen har lyttet til tilbakemeldingene fra barnehager og skoler landet over.

Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet

Han understreker at det ikke er mulig å drive skoler og barnehager med et godt smittevern uten ekstra kostnader.

– Kommunepolitikerne har nå fått beskjed om at skoler og barnehager skal skjermes for kutt, og de skal skjermes for kutt i kommende budsjetter. De skal ikke drive på sparebluss nå, men sørge for et godt tilbud til barn og unge i den situasjonen vi er i, sier Handal.

Mer til videregående opplæring

I pressekonferansen kunne kommunal- og moderniseringssminister Nikolai Astrup fortelle at regjeringen nå foreslår mer penger til kommunesektoren for første halvår 2021.

Her er regjeringens forslag:

  • 7,3 milliarder kroner mer til kommunesektoren i et tilleggsnummer til statsbudsjettet, som blir lagt frem for Stortinget fredag 6. november.
  • Av dette går 5,9 milliarder kroner til kommunene, der 4,4 milliarder gis som økt innbyggertilskudd, og 1,5 milliarder kroner fordeles som skjønnsmidler. I tillegg får kommunene 321 millioner kroner over rammetilskuddet til stillinger knyttet til kontroll med etterlevelse av reglene for arrangementer, serveringssteder og arbeidstakere mv.
  • 950 millioner kroner går til fylkeskommunene gjennom økt skjønnstilskudd for å dekke tapte billettinntekter i kollektivtrafikken, reduserte brukerbetalinger i tannhelsetjenesten og merutgifter i videregående opplæring. Regjeringen foreslår i tillegg 100 millioner kroner for at flere kan benytte voksenretten til videregående opplæring.

Les pressemeldingene fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kunnskapsdepartementet her:

Mer penger til kommunene

Mer penger til koronatiltak i barnehager og skoler