Dette ønsker lederne i barnehage og skole svar på før åpning

Mann med grått hår og skjegg, skjorte og dressjakke ser inn i kameraet.
– Når vi snakker med styrere og skoleledere landet rundt, får vi mange ulike problemstillinger og spørsmål på bordet. Mange av disse kan ikke vi besvare, men vi kan bidra til å bringe dem videre, sier Tormod Korpås.

– Vi opplever at styrere og skoleledere sitter med mange spørsmål rundt eventuell åpning av skoler og barnehager, sier Tormod Korpås.

Publisert 03.04.2020

Regjeringen har meldt at de vil treffe en beslutning 8. april om barnehager og skoler skal åpne igjen etter påske.

– Når vi snakker med styrere og skoleledere landet rundt, får vi mange ulike problemstillinger og spørsmål på bordet. Mange av disse kan ikke vi besvare, men vi kan bidra til å bringe dem videre, sier Tormod Korpås, som samtidig berømmer ledernes innsats.

– De står allerede midt oppi mange vanskelige problemstillinger daglig. Mange melder om at de føler de må være tilgjengelige hele døgnet. Samtidig opplever de at ansatte og foreldre er positive og bidrar som best de kan til denne samfunnsdugnaden. Mange melder fra at de har lært mye nytt, forteller Korpås, som er leder for sentralt lederråd i Utdanningsforbundet.

Han understreker at Utdanningsforbundet ikke skal stilling til om skolene bør være stengt eller åpne. Eksperter på smittevern må gjøre overordnede vurderinger av hvordan en eventuell åpning vil påvirke spredningen av korona-viruset i Norge.

Deretter må myndighetene gjøre den helhetlige vurderingen basert på innspill fra ulike instanser.

Spørsmål og svar for våre medlemmer om koronakrisen (oppdateres)

Hva skal til for å åpne barnehagene?

Skolegjenåpning: Sikkerheten til elever, ansatte og foreldre bør veie tyngst

Mange spørsmål om smittevern

Korpås forteller at tilbakemeldingen fra styrere og rektorer handler mye om smittevern og hvordan dette skal håndteres i barnehagen og skolen.

– Barnehage er jo ikke oppbevaring, og skole er ikke bare opplæring. Lærernes omsorg for barn og elever er ofte forbundet med fysisk nærhet som trøsting, hjelp med påkledning og praktiske aktiviteter, og så lenge det er smitte i samfunnet vil det råde usikkerhet om hvordan vi skal innrette skoler og barnehager slik at både barn og ansatte føler seg tryggest mulig, sier han, og fortsetter:

– Lærerne i barnehagen lurer for eksempel på hvordan de skal håndtere barn med symptomer og de er bekymret for bemanningssituasjonen ved sykdom. Noen styrere opplever at ansatte er hentet inn til arbeid for eksempel i helsesektoren og lurer da på hvordan bemanningen i egen barnehage blir ved eventuell åpning. Styrere synes også det er vanskelig å vurdere hvem som eventuelt trenger barnehageplass og ikke, sier han.

I grunnskolen er også mange ledere opptatt av hvordan smittevernet kan ivaretas og stiller spørsmål til hvilke regler som eventuelt skal gjelde.

– For eksempel lurer de på hva de skal gjøre dersom et barn viser symptomer, må da hele elevgruppen og lærerne i karantene? Skal det gjelde andre regler i skoler og barnehager enn ellers i samfunnet? Dette er avklaringer jeg håper er på plass før det åpnes igjen, sier Korpås.

Hva skjer med yrkesfag?

Samtidig som smittevern opptar mange, er det også andre problemstillinger styrere og rektorer er opptatt av.

– Yrkesfagene er spesielt utfordrende. Der venter de på en avklaring om hva som skal skje med praktisk-skriftlige og praktisk-muntlige eksamener. Jo mer praktiske fag, jo vanskeligere blir det å gjennomføre all opplæring digitalt, sier han.

Hvordan gjennomføringen av nye læreplaner skal gjøres, er også noe mange rektorer tenker på nå.

Saker om koronakrisen