Brudd i Spekter – helse, velferd og oppvekst

Unio har forhandlet i fase 3 for virksomheter i Spekters område 12, som gjelder helse, velferd og oppvekst. Partene kom ikke til enighet og forhandlingene går til mekling.

Lønnsforhandlingene omfattet Norsk Sykepleierforbund, Utdanningsforbundet, Norsk Fysioterapeutforbund og Norsk Ergoterapeutforbunds avtaler ved Valnesfjord Helsesportsenter.

I tillegg omfattes Utdanningsforbundets avtale ved Norlandia Barnehagene, samt en uavklart problemstilling ved Unicare Rehabilitering, avdeling Røros.

I de andre områdene i Spekter er partene enige. Men i område 12 blir det altså mekling.  Mer informasjon om meklingen og når den skjer, kommer så snart det blir avklart.

Her er protokollen