Brudd i lønnsforhandlingene i staten

– Det er svært krevende å forhandle med en motpart som viser så liten vilje til å finne løsninger, sier Unios forhandlingsleder, Guro Elisabeth Lind.

Unio Stat valgte mandag kveld å bryte lønnsforhandlingene med staten, og oppgjøret går nå til mekling.

– Vi var svært innstilt på å komme til enighet i år, men det ble dessverre umulig når staten ikke en gang ville diskutere økonomien, sier forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind.

– Ingen reelle forhandlinger

Unio stat gikk til forhandlingsbordet med krav om reallønnsvekst for sine medlemmer, og et ønske om sentrale, prosentvise tillegg. Men ifølge Lind ble det aldri reelle diskusjoner om økonomien.

– Staten var urokkelige, og var ikke villige til å gå inn i reelle forhandlinger. Vi har vært svært tydelige på at det hadde vært særlig velkomment med en forhandlingsløsning i år, men det ble dessverre umulig. Man finner ikke en forhandlingsløsning uten først å ha reelle forhandlinger, fastslår Lind.

Unio ønsket muligheten for å justere årets oppgjør i tråd med den usikre økonomiske utviklingen, men heller ikke dette kunne staten godta.

– Staten er skråsikre på sine egne økonomiske beregninger av norsk økonomi, men kan likevel ikke godta en etterreguleringsklausul som bare vil gjelde dersom beregningene viser seg å ikke stemme. Det er svært krevende å forhandle med en motpart som viser så liten vilje til å finne løsninger, avslutter Lind.

Også LO og YS valgte å bryte forhandlingene med staten. Oppgjøret går nå til mekling, og partene møtes hos riksmekleren i oktober.

Skyvulstad: – Måtte bli brudd

Unio forhandler på vegne av over 34.000 medlemmer og Utdanningsforbundet har om lag 2.200 medlemmer i staten. Nestleder Terje Skyvulstad sitter i Unios forhandlingsutvalg, og innrømmer at forhandlingene var frustrerende.

– Det ble jo aldri noen reelle forhandlinger. Staten kom ikke med noe økonomisk tilbud.

– Når staten står på null har vi ingen ting å diskutere. Da måtte det bli brudd, sier Skyvulstad.