Åpning av skoler og barnehager: – Viktig at skole- og barnehageeiere støtter lederne

Når skolene og barnehagene åpner igjen vil mange ledere komme i situasjoner de verken har trening, erfaring eller beslutningsgrunnlag for å takle. – Derfor er det viktig at skole- og barnehageeierne har et hjelpeapparat med mulighet til å søke støtte, sier Tormod Korpås.

– Man må selv ivaretas for å kunne ivareta sine ansatte. Her har vår sektor mye å lære av helsesektoren. For ledelse handler både om å løse oppdraget og å ta vare på de ansatte, understreker Tormod Korpås, som er leder for sentralt lederråd i Utdanningsforbundet.

Spørsmål og svar for våre medlemmer om koronakrisen

Når nå skoler, skolefritidsordninger og barnehager skal åpne opp igjen vil det være mange ledere som vil stå overfor avgjørelser og vurderinger de aldri har vært borti før.

– De må nå gjøre prioriteringer som i kan få konsekvenser for helsa til både elever, lærere og foreldre og familier. Lederne kjenner veldig på det ansvaret de sitter med, og arbeidsbyrden har vært større enn vanlig de siste ukene. Vi vet at svært mange ledere har har hatt lange dager på jobb hver dag siden stengingen– også i helgedagene, sier Korpås.

Særlig gjelder det de som har ansvar for beredskapsskoler og -barnehager og skoler med barn av samfunnskritisk personell. Men også oppfølging av ansatte, av sårbare barn i hjemmet, møter med kommunen og alt det vanlige arbeidet som fortsatt skal gjøres har bidratt til mange ekstra arbeidstimer.

Viktig med støtte

Han mener det er viktig nå at private barnehageeiere, kommuner og fylkeskommuner har et hjelpeapparat hvor lederne i oppvekstsektoren har mulighet til å få hjelp og støtte.

– Nå vil presset komme på oppvekstsektoren. Det er lederne som har det faktiske ansvaret for at rådene og tiltakene i de nasjonale veilederne blir gjennomført. Det er de som skal utforme lokale planer, sørge for at personalet har tilstrekkelig kompetanse, stå opp for bekymrede foreldre og ansatte.

– De har ansvaret for forsvarligheten i skoler, skolefritidsordninger og barnehager, og ofte står de ganske alene i små og mellomstore kommuner som ikke har gode nok ordninger for lederstøtte i form av ressurser og kompetanse, sier han.

Vi kan også hjelpe

Utdanningsforbundet får daglig henvendelser og situasjonsbeskrivelser fra ledermedlemmer som har spørsmål knyttet til gjenåpningen av skoler og barnehager. Mange av spørsmålene dreier seg om praktiske forhold knyttet til hvordan arbeidsdagene bør organiseres.

– Vi har samlet de vanligste spørsmålene og svarene på Utdanningsforbundets Koronaside på nett, sier Korpås, som dessuten minner om at tillitsvalgte i Utdanningsforbundets lokal- og fylkeslag også bistår ledermedlemmene.

I tillegg til det arbeidet som blir gjort sentralt i organisasjonen, samarbeider lokal- og fylkeslagene i Utdanningsforbundet om å ivareta ledermedlemmer i sine respektive kommuner og fylker. For at vi skal kunne gi gode råd og oppdatert informasjon er det avgjørende at også lederne gir oss tilbakemeldinger om hvordan situasjonen faktisk er i landets skoler, barnehager og SFO. Dette er spesielt viktig nå under gjenåpningen.

– Lederne på sin side har også et stort behov for oppdatert informasjon, og har de spørsmål knyttet til lokale forhold er de selvfølgelig velkommen til å kontakte sitt lokallag. Det kan for eksempel dreie seg om egen arbeidssituasjon i koronatiden, partssamarbeidet, eller rett og slett for å snakke om situasjonen. Spørsmål og henvendelser som ikke kan besvares lokalt, blir videresendt til sentralleddet for avklaring. Alle skal få svar, avslutter Korpås