Alle elever skal tilbake på skolen – viktig at det skjer på en trygg måte

– Det er veldig bra å få alle elevene tilbake på skolen nå. Vi er fornøyd med de tydelige signalene om at dette må tilpasses lokale forutsetninger, slik at det kan gjøres på en trygg og god måte, sier Steffen Handal.

Fra mandag 11. mai åpner grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæringen, meldte kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby i en pressekonferanse om koronasituasjonen torsdag 7. mai. 

– Det er veldig bra å få alle elevene tilbake på skolen nå. Dette skal vi klare. Vi er fornøyd med de tydelige signalene om at dette må planlegges ut fra lokale forutsetninger, slik at det kan gjøres på en trygg og god måte.
Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet

Det er laget oppdaterte versjoner av smittevernveilederne for skole/SFO.

Her finner du de nye veilederne.

Her finner du spørsmål og svar for våre medlemmer om koronasituasjonen (oppdateres)


Skolene trenger tid

Melby la vekt på at skolene må organisere seg best mulig ut fra lokale forhold. Men hun understreket også at elevene fra 1.-4. trinn så langt det er mulig skal ha et fulltidstilbud. 
1.-4. trinn på barneskolen og yrkesfag Vg2 og Vg3 var tilbake i klasserommene 27. april. Nå skal altså resten av trinnene tilbake på skolen i løpet av neste uke.

– Jeg mener at det ikke er mulig for alle skoler å være klar til å åpne for alle elevene på mandag. Derfor er det bra at de som trenger mer tid til å forberede seg, gis anledning til å åpne for elevene puljevis i løpet av neste uke, sier Handal. 

Puslespill for skolene

Han understreker at vi kan ikke komme i en situasjon der smitte sprer seg fordi skolene ikke har fått tid nok til å planlegge skikkelig. Åpningen må skje på en trygg og god måte, og i tråd med smittevernveilederen.

– For at tilbudet til elevene skal bli trygt og bra, og ikke minst stå seg over tid, må det også gis en klar aksept om at det ikke kan forventes at alle elever kommer tilbake til en normal skoledag, sier han. 

Det blir et enormt puslespill å få dette til å fungere for alle skoler i hele landet. 

Det må være fleksibilitet og åpning for et redusert tilbud til elevene. Derfor er vi glad for at Melby åpner for det i dag. Det er en viktig beskjed til kommunene. Det kan være snakk om vanlig skole noen dager, i kombinasjon med uteskole og noe hjemmeundervisning.
Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet 

Må være mulig å justere

Han mener at vi nå må se hvordan dette går og eventuelt justere opplegget underveis. 

– Vi må gjøre oss noen erfaringer som kan bety at vi må justere kursen sammen med myndighetene, sier Handal.

Sitert

Avbildet: Steffen Handal
Steffen Handal

leder av Utdanningsforbundet