1 milliard til barnehager og SFO

Voksen tar dyne over barn som skal sove inne i en barnehage
Foto: Tom Egil Jensen

Regjeringen gir 1 milliard til barnehager og SFO for å kompensere for at foreldre slipper å betale for tilbudet mens det er koronastengt. Dette sikrer forutsigbarhet i en vanskelig tid, mener Utdanningsforbundet.

Publisert 06.04.2020, sist endret 05.05.2020

Regjeringen ga allerede 17. mars beskjed om at man ville kompensere fullt ut for tapet av foreldrebetaling som følge av stengning av barnehager og skoler. Dette var et viktig signal om at permitteringer ikke skal være aktuelt i barnehager og SFO.

Oppdatert 4. mai: Regjeringen har utbetalt 1 milliard kroner til kommunene mandag 4. mai for å dekke bortfall av foreldrebetaling for perioden 13. mars - 13. april.

Spørsmål og svar om koronakrisen for våre medlemmer

Kompensasjon for foreldrebetaling og ordinært tilskudd vil avkortes dersom ansatte blir permittert, eller dersom allerede innbetalt foreldrebetaling ikke blir refundert. Kunnskapsdepartementet vil utarbeide retningslinjer for hvordan tilskuddet skal fordeles.

Fredag 3. april varslet regjeringen også:

Saker om koronakrisen