– Helt urealistisk med samme inntaksordning til videregående i alle fylker

Steffen Handal er svært negativ til regjeringens forslag om en karakter- og konkurransebasert inntaksordning, det de kaller «fritt skolevalg», til videregående for alle landets fylker.

Publisert 13.02.2020

Høring på Stortinget om inntaksordning

Regjeringen har foreslått at alle fylker skal innføre såkalt «fritt skolevalg» i videregående i alle landets fylker.

Fylkene må bestemme selv

Onsdag denne uken var det høring om forslaget. Der stilte Utdanningsforbundets leder Steffen Handal, og hans tilbakemelding til medlemmene av utdannings- og forskningskomiteen var klar:

– Skal fylkeskommunene ha mulighet til å bestemme inntaksordningene i eget fylke? Ja, sa Handal.

Handal påpekte i høringen at dette både er fordi fylkene er svært ulike, og at forslaget først og fremst vil ramme de svakeste elevene.

– Det er helt urealistisk at én nasjonal inntaksmodell skal kunne ivareta alle elever uavhengig av de lokale forholdene i fylkene.

– Vi frykter at de med dårligst forutsetninger for å lykkes vil komme enda vanskeligere ut og kanskje falle fra, sa Handal.