– Ha is i magen under det digitale skippertaket

Illustrasjonsfoto av IT-systemer og hender som bruker et tastatur.

Lærerne berømmes for digital kreativitet og for å stå langt fremme i skoene under koronakrisen. Men hvordan unngår man at barn og unges digitale sikkerhet havner i potten? – Ha is i magen og få oversikt, er det entydige rådet fra fagfolk og ansatte.

Publisert 03.04.2020

Koronakrisen rammet skoler og barnehager hardt og brått. Dugnadsånden ble vekket til live, lærere delte ideer og tips til gode og spennende digitale kontaktflater med barn, elever og studenter. Men hva bør en lærer gjøre når det mangler gode nok digitale møteplasser? Er Facebook en god erstatning når barnehagen eller skolen ikke har et godt alternativ? Hva gjør man når pedagogiske behov kolliderer med de verktøyene som skole- og barnehageeier har gitt?

Spørsmål og svar for våre medlemmer om koronakrisen (oppdateres)

– Gjør oss sårbare

– Jobb nummer en for ledere i skoler og barnehager er å sikre elevene god opplæring og barna et godt pedagogisk tilbud innenfor trygge rammer. Dette gjelder selv om klasserommene er erstattet av fjernundervisning og barnehagen er stengt, sier leder i Utdanningsforbundets lederråd og medlem i Sentralstyret Tormod Korpås. Han er likevel bekymret for konsekvensen av feiltråkk i tiden vi er i.

– I vår streben etter å opprettholde et godt pedagogisk tilbud, er det dessverre også en fare for at vi trår feil.

Tormod Korpås, Utdanningsforbundet

– I vår streben etter å opprettholde et godt pedagogisk tilbud, er det dessverre også en fare for at vi trår feil – ikke minst innenfor feltet personvern og datahåndtering, sier Korpås. Han understreker at vi må regne med at noen er i behov av mer støtte enn andre, og at det dessverre kan bli gjort feil underveis

– Digitaliseringen har skjedd relativt raskt, og ikke alle kommuner og skoler har fått bygget opp tilstrekkelig digital kompetanse enda.  Dette gjør oss sårbare, understreker han og fortsetter:

– Først og fremst så er det nærliggende å tro at de skoler og barnehager som har hatt et bevisst forhold til personvern og datasikkerhet før koronakrisen, også er de som klarer seg best nå.

– Finn roen og pust

– Det er veldig mye positivt som skjer i skolene og barnehagene nå. Mange har gode ideer og vi ser at mange er opptatte av og engasjerte i personvern og sikkerhet. Konsekvensene av de digitale valgene som tas er avhengig av hvordan ledelsen ser på dette. Det å stille spørsmål, være bevisst og ha en kvalifisert interesse drar en organisasjon på veldig rett vei, sier Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet.

Partner i rådgivningsselskapet Otte og tidligere direktør i IKT Norge, Torgeir Waterhouse, er også imponert over omstillingen som har skjedd på rekordtid i utdanningssektoren. Også han anbefaler ledere å ta en tydelig rolle, men å beholde roen.

– Mitt første råd til lederne er å finne seg selv rom til å puste og tenke seg om.

– Mitt første råd til lederne er å finne seg selv rom til å puste og tenke seg om, sier Waterhouse.

– Båten synker ikke i dag eller i nær framtid og det er viktig å gi den tryggheten videre og si at det er greit å bruke de verktøyene man har og innenfor fornuftige rammer forsøke noe nytt, understreker han.

Viktig med rett perspektiv fra IT-avdelingen

Torgeri Waterhouse, Foto: IKT Norge

Waterhouse berømmer Datatilsynet og de signalene og rådene de tidlig sendte ut da den digitale hverdagen i utdanningssektoren ble snudd på hodet.

– Det var klokelig av Datatilsynet at de opptrådte som de gjorde, de viste en stor forståelse for situasjonen, understreker Waterhouse. Han mener at den viktigste rollen man kan innta nå er å støtte eleven og hverandre som kolleger.

– Er det lærerens jobb å vurdere tryggheten av verktøyene? Dette må komme fra lederne og det må skapes arenaer for å dele kunnskap og kompetanse, understreker han. Og utfordringen ligger også hos IT-avdelingen hos skole- og barnehageeiere, mener Waterhouse.

– Perspektivene hos dem er viktige, de må spørres hva de drives av? Hvordan går de barnehager og skoler i møte med å si «Nå skal vi få dette til, nå skal vi se hva som kan gå an!»

– Ikke blindt ta i bruk nytt verktøy

Dette er også poenger som Thon i Datatilsynet trekker fram.

– Man kan ikke blindt ta i bruk nye verktøy. Rådfør dere med IT og sikkerhets- og personvernansvarlige og snakk sammen om praktiske løsninger.

Bjørn Erik Thon, Datatilsynet

– Man kan ikke blindt ta i bruk nye verktøy. Rådfør dere med IT og sikkerhets- og personvernansvarlige og snakk sammen om praktiske løsninger. Vil ikke en elev vise hjemmet sitt, så vit hvordan man skal slå av et kamera og lær dem opp i det. Snakk sammen om hva man kan snakke om og hva man ikke skal snakke om på ulike plattformer, sier Thon. Han understreker at personvern skal ivaretas, men man skal vokte seg for at systemene og sikkerhet blir en arena som kun oppfattes som hinder.

Waterhouse mener at som lærer og pedagogisk ansvarlige må være tydelige på hvorfor arenaen de jobber på eksisterer.

– Lærerne er stemmene som må adressere hvordan dette skal fungere i praksis, i møtet med barn og elever. IT må ha forståelser for den pedagogiske situasjonen de står i, understreker han. 

Kjøreregler med dialog

Bjørn Erik Thon i Datatilsynet sier at IT og ansvarlige for personvern må kunne gi råd om hva som er bra nok i denne situasjonen, og at de har viktige og nyttige innspill om gode kjøreregler.

– Personvern skal ivaretas, men det må skje gjennom en dialog med de ulike fagmiljøene. Skoler og barnehager skal være opptatte av de pedagogiske aspektene, men tidligere har kanskje ikke lederne i så stor grad snakket om eller vurdert det tekniske eller sikkerhet, sier Thon. Han er tydelig på at dette er et ansvar lederen må ta.

– En kan ikke lukke øynene. Lederne må sette seg inn i hvordan systemet fungerer og hva konsekvensene er. I den tiden vi er i nå må man kanskje ha litt andre briller på, og i en annen situasjon ville vi kanskje ikke ha vurdert de ulike tiltakene på samme måte. Bremser og vurderinger må på når vi er gjennom denne tunellen, men det er en tid for alt, understreker han. Datatilsynet vil ikke gi konkrete råd om enkeltplattformer eller programmer, men Thon sier likevel at han tror det er fornuftig å ha noen generelle prinsipper på plass.

– Jeg tror for eksempel det ikke er klokt å viske vekk skillet mellom rollene vi har, ved for eksempel å blande lærer- og elevrollen, sier han.

– IKT-ansvarliges rolle er sentral

– Denne tiden har i hvert fall vist hvor viktig og sentral en IKT-ansvarlig er ved skoler og barnehager, sier Øivind Stengrundet ved Trysil ungdomsskole. Ukene som har gått har vært en enorm omstilling for han og hans kolleger.

– Jeg har sett en utvikling nå på få dager som jeg egentlig aldri trodde skulle komme, sier Stengrundet.

IKT-rådgiver Øivind Stengrundet med råd til lederne

– Det har vært en massiv omveltning og et voldsomt løft i IKT-kompetanse både blant elever og lærere, preget av en utrolig stå-på-vilje. Han forteller at hans skole og kommune fra før av hadde en digital infrastruktur på plass med tanke på læring og samspill mellom hjem og skole.

– Dette ga oss en trygghet å starte ut fra og jeg visste hvilke rammer vi kunne jobbe innenfor. Han stiller seg også bak anbefalingene om å ha en god dialog med IKT og understreker at dersom man har systemer på plass med databehandleravtaler og systemer, så er mye på trygg grunn.

- Det er faktisk en viktig rolle som IT og sikkerhetsansvarlig har i å være en forsiktig bremsekloss.

– Det er faktisk en viktig rolle som IT og sikkerhetsansvarlig har i å være en forsiktig bremsekloss. Vi skal slippe til nye initiativer, det er kjempebra at noen oppdager tjenester de bare kunne ha drømt om. Men det er viktig at IT slipper til og får en dag eller to på å vurdere konsekvensene av verktøyet, understreker Stengrundet og summerer opp med følgende tre råd til ledere:

  • Skaff deg oversikt over hvilke tjenester du har tilgang på og hvilke tjenester som lærerne kan. Start med den kunnskapen.
  • Lag allianser: Allier deg med IKT-ansvarlige, med de mest ivrige og entusiastiske lærerne og IKT-avdelingen. Har du en tett og god dialog med dem, så er mye på plass.
  • Ha is i magen. Du kan ta store skritt, men de skal være trygge skritt. Ikke hopp i blinde, men skynd deg langsomt.

Saker om koronakrisen