Vinnerne av Utdanningsforbundets klimapris 2019

I dag ble vinnerne av Utdanningsforbundets klimapris 2019 kåret. De er: Rusvik naturbarnehage på Karmøy og Ski videregående skole i Akershus.

– De to prisvinnere i år går foran som gode forbilder. De jobber med konkrete prosjekter som kan få ned klimautslippene og få opp bevisstheten om klimaproblemene og hvordan vi skal løse disse, sier juryleder og leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal.

Rekordmange søkere

Utdanningsforbundets klimapris ble første gang delt ut i 2013, men aldri tidligere år har det kommet inn så mange søknader om å bli vurdert for prisen.
– Omfanget av gode søknader viser at klima og bærekraft blir stadig viktigere i norske barnehager og skoler, sier Handal.

Barnehager, skoler og lærerutdanningsinstitusjoner kan søke om å få prisen, og det deles ut inntil tre priser (i ulike kategorier).
– I år deler vi ut to priser, en til en barnehage og en til en videregående skole som skilte seg ut som ekstra gode blant mange gode søkere.
Klimaprisen er på 50.000 kr for hver av de to vinnerne samt et diplom. Under følger en presentasjon av prisvinnerne.

Rusvik naturbarnehage

Klima- og miljøspørsmål står sentralt i barnehagens pedagogiske praksis, og barna medvirker aktivt i alt arbeidet. Barnehagen har eget drivhus, kjøkkenhage, frukttrær og blomsterbed hvor barna får innsikt i plantenes livssyklus og verdi. Matvarer som ikke blir fortært blir omgjort til næringsrik jord i kompostbinger, og det drives kildesortering.
Barnehagen har fått til en egen ordning med innlevering av plastemballasje og glass/metall siden kommunen kun har papirgjenvinning. Denne ordningen er også åpen for ansatte og foreldre. Ved å få innført en egen ordning, og vise fram behovet for bedre avfallshåndtering, presser barnehagen på for en endring i kommunen.

Holdbare leker

Barnehagen har en innkjøpsveileder som sikrer behovsvurdering før innkjøp, og at det blir kjøpt inn produkter som er miljøsertifiserte. Leker og materiell skal være holdbare og laget av naturmaterialer, maskiner med lavt energiforbruk og lavt støynivå. Barnehagen har en gjenbruk-og-reparasjonskultur framfor en bruk-og-kast kultur, og prioriterer innkjøp av økologiske matvarer og andre husholdningsprodukter.

Juryen vil i sin begrunnelse for tildelingen av prisen trekke fram at det lages humlehus, insektshotell og fuglekasser i Rusvik Naturbarnehage, og sist, men ikke minst: at barnehagen var en av de første barnehagene i Rogaland, til å få installert solcellepaneler på taket.
En videopresentasjon av barnehagen kan du se her  

Ski videregående skole

Ski videregående har som et konkret mål å utdanne fremtidige borgere med konkrete forutsetninger for å bli handlekraftige aktører for en bærekraftig utvikling. De har egen prosjektkoordinator for prosjektet "Grønn innovasjon i skolen". Skolen har bærekraftige tiltak både innen undervisningen og i skolen som organisasjon. De vil at elevene skal få oppleve at skolen deres tar klimakrisen på alvor.

Kutter flyreiser

Personalet kutter unødvendige flyturer/utslipp. Skolen samarbeider også blant annet med grønne aktører i næringslivet og universitets- og høyskolesektoren. I juryens begrunnelse heter det blant annet «Ski er et flott forbilde når alle skolene i Norge nå skal få nye læreplaner der bærekraftig utvikling er et sentralt tverrfaglig tema som skolene må jobbe med. Skolen samarbeider tett med grønne aktører i næringslivet og universitets- og høgskolesektoren for å synliggjøre for elevene hvordan det er mulig å bli en aktiv bidragsyter for bærekraftig utvikling i samfunnet. Skolen er en inspirasjon for andre og en verdig vinner av Utdanningsforbundets klimapris 2019».

Juryen i Utdanningsforbundets klimapris har bestått av juryleder Steffen Handal (Utdanningsforbundet), Audun Randen Johnson (Naturvernforbundet) og Monica Rimestad (Tryg).

 

Sitert

Avbildet: Steffen Handal
Steffen Handal

leder av Utdanningsforbundet