Veiledning av nytilsatte lærere

Veiledning av nytilsatte og nyutdannede lærere er en viktig oppgave. 60 millioner er avsatt til formålet. Foto (illustrasjon): Ole Walter Jacobsen.

Regjeringen har bevilget 60 millioner kroner til veiledning av nytilsatte i grunnskolen. Om dette er noe din skole vurderer, bør du lese dette.

Publisert 02.05.2019 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Veiledningsordning for nytilsatte lærere er noe Utdanningsforbundet lenge har kjempet for. I budsjettforliket ble regjeringspartiene enige om å bevilge 60 millioner kroner til dette arbeidet.

Hvis dette er noe for din skole, kan du søke av midlene her https://hoering.udir.no/Hoering/v2/374 . Søknadsfrist er 29. mai.

Skal dekke ekstrautgifter

Tilskuddet skal brukes til direkte kostnader knyttet til planlegging og gjennomføring av veiledningen. Skolen og skoleeier bestemmer selv hvordan de vil organisere veiledningen, men et vilkår for å få støtte er at veiledningen skal være i tråd med prinsippene i dokumentet «Veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole». Prinsippene er utarbeidet i samarbeid med organisasjoner for barnehage, skole og høyere utdanning, og er en del av de nasjonale rammene partene ble enige om i september 2018.

Utdanningsforbundet er positive til at regjeringen anerkjenner viktigheten av veiledning for nyutdannede lærere, og ser behovet for økonomisk støtte for at det skal kunne realiseres i praksis. Vi tror imidlertid ikke det er nok til å nå målet om at alle nyutdannede lærere skal motta veiledning fra kvalifiserte veiledere, og det er dessuten svært beklagelig at det økonomiske tilskuddet ikke også omfatter videregående opplæring og barnehage. Vi vil arbeide videre for å få mer forpliktende rammer for veiledning, og for at økonomiske tilskudd må omfatte også videregående opplæring og barnehage.

Nok tid og regelmessig veiledning

Vi er spesielt opptatt av at det avsettes tid for veileder og den nyutdannede til gjennomføring og planlegging av veiledningen. Det er derfor bra at Utdanningsdirektoratet presiserer at tilskuddet skal brukes til direkte kostnader knyttet til planlegging og gjennomføring av veiledningen.

Vi er også opptatt av at veiledningen skal foregår jevnlig. I prinsippene står det at veiledning bør foregå med en hyppighet og et omfang som bidrar til læring og utvikling.

Veiledning kan foregå en til en eller i gruppe. Vi mener det er viktig å skille mellom veiledning og andre tiltak for nyutdannede som for eksempel kurs. Ved gruppeveiledning må ikke gruppene være større enn at det er de deltakende læreres praksis som er utgangspunkt.

Vi er opptatt av at veiledningen som nyutdannede får må være god og bidra positivt i profesjonaliseringen. Vi er ikke opptatt av veiledning for veiledningens skyld. Forskning viser at veiledning fra ukvalifiserte kan være mer til skade enn til gagn Vi mener at all veiledning av nyutdannede skal være kvalifisert. Det innebærer at veiledere i tillegg til lærerutdanning må ha videreutdanning i veiledning.

Den første tiden som lærer er viktig og kan oppleves som krevende. Kvalifisert veiledning er viktig for å skape en god overgang fra utdanning til yrke. Ikke alt kan læres i utdanningen, noe læres gjennom erfaring og veiledning bidrar til læring og utvikling gjennom erfaring. Samtidig bidrar veiledning til at den nyutdannede blir trygg på egen kompetanse og at denne kompetansen kan bli en ressurs for hele skolen/barnehagen.