Valgkomiteens første liste med kandidater klar

Portrett-bilde av valgkomiteens leder Bjørn Wiik
Valgkomiteens leder Bjørn Wiik har i dag lagt fram komiteen sin første liste med kandidater til Utdanningsforbundets ledelse og sentrale verv. Foto: Tom-Egil Jensen

Her er navnene på alle dem som ønsker seg plass i Utdanningsforbundets ledelse og andre sentrale verv.

Publisert 15.08.2019

Saken er oppdatert 12.09.2019

På Utdanningsforbundets landsmøte i november skal det velges leder og nestleder, sentralstyre, representantskap og kontrollkomite.

Alle som er blitt foreslått som kandidater er nå blitt forespurt om de ønsker å stille. De som har bekreftet sitt kandidatur, står på listene som sendes ut til fylkeslagene i dag. Fylkesstyrene skal så gi sine nominasjoner til valgkomiteen innen 15. september.

– Nå vil valgkomiteen avvente nominasjonene fra fylkesstyrene, men vi har fortsatt mulighet til å arbeide med nye aktuelle kandidater, sier valgkomiteens leder Bjørn Wiik.

– Vi kommer med vår innstilling innen 7. oktober, og så blir det opp til delegatene på landsmøtet å ta stilling til forslaget, sier han.

Ledelsen stiller til gjenvalg

Dagens ledelse, med Steffen Handal som leder og Terje Skyvulstad og Hege Valås som nestledere, stiller alle til gjenvalg. I tillegg stiller Tormod Korpås til valg som nestleder.

Valgkomiteen registrerer at de aller fleste i det sittende styret tar gjenvalg. Det er kun tre som ikke ønsker det: Tore Fjørtoft, Gro Hartveit og Ingvild Aga. Samtidig er det mange nye kandidater som ønsker en plass i sentralstyret.

Kandidater til sentralstyret

Sentralstyret er organisasjonens øverste utøvende myndighet, og leder den politiske virksomheten i organisasjonen i landsmøteperioden. Sentralstyret skal ha 13 representanter – deriblant leder og en eller to nestledere. I tillegg velges tre møtende vararepresentanter.

Her er navnene på alle som har sagt seg villig til å stille til valg i sentralstyret:

 • Royne Kristoffer Berget
 • Frank Bergli
 • Eirik Bäcklund
 • Hanne Fehn Dahle
 • Tone Digranes
 • Heidi Granberg
 • Steffen Handal
 • Inger Grødem Haraldsen
 • Bente Haug
 • Ida Næss Hjetland
 • Tone Seljenes Holme
 • Asle Jahren
 • Thom Jambak
 • Tormod Korpås
 • Siri Skjæveland Lode
 • Jan Morten Loftesnes
 • Ann Mari Milo Lorentzen
 • Simon Malkenes
 • Gunn Lisbeth Nordstrøm
 • Anne Yun Rygh
 • Terje Skyvulstad
 • Hege Valås
 • Turid Buan Øfsti
 • Marit Himle Pedersen
 • Christer Høyning

Her er listen over alle disse kandidatene, samt kandidatene til varaplass i sentralstyret, med informasjon om nåværende og tidligere verv. (Stine Christensen Holtet og Hans Lieng var på den opprinnelige lista men har nå trukket seg som kandidater).

Det er fortsatt mulig for fylkesstyrene å nominere nye kandidater til verv, men disse må da ha bekreftet at de ønsker å stille, hvis de skal inn i nominasjonslistene fra fylkesstyrene.

Representantskapet

Representantskapet behandler årsmelding og årsregnskap fra sentralstyret, saker som gjelder fordeling av midler og saker av overordnet og prinsipiell betydning. Representantskapet møtes minst to ganger i året, og består av sentralstyret, fylkesledere og øvrige representanter som skal velges på landsmøtet. Sammensettingen av representantskapet skal vedtas på landsmøtet.

De foreløpige kandidatene til representantskapet

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen skal påse at sentralstyret og fondsstyret forvalter Utdanningsforbundets midler i samsvar med vedtekter og landsmøtevedtak. Kontrollkomiteen består av fem medlemmer og to varamedlemmer. Det er foreslått endring i vedtektene for å øke antallet varamedlemmer fra to til fem.

Foreløpige kandidater til kontrollkomiteen