Utdanningsforbundet reduserer kontingenten

Et flertall av delegatene på landsmøtet har bestemt seg for at det skal bli billigere å være medlem av Utdanningsforbundet.

Et av de punktene som det knyttet seg mest spenning til på landsmøtet, var kontingentsatsen. Det var sterkt delte meninger da temaet ble diskutert på mandag.

Alt om landsmøtet 2019

Trøndelag tok til orde for å beholde dagens kontingentsats, blant annet som følge av usikkerheten knyttet til sammenslåinger av fylkes- og lokallag og at en kontingentreduksjon spesielt ville gå utover de mindre lokallagene og medlemstilbudet generelt. De fikk støtte av flere fylkeslag, men langt fra alle.

– Vi skal ikke ta oss bedre betalt enn nødvendig, sa Thomas Nordgård fra Troms, og støttet forslaget om å redusere kontingentsatsen fra 1,35 prosent til 1,25 prosent.

Forslag fra sentralstyret

Det var sentralstyret i Utdanningsforbundet som hadde foreslått å redusere kontingentsatsen. En prøvevotering mandag viste også et flertall for reduksjon i kontingentsatsen, og slik ble det også: Da forslaget ble tatt opp til votering onsdag, og stemmene talt opp, var det 120 som gikk inn for en kontingentreduksjon, mens forslaget om å beholde dagens sats fikk 70 stemmer.

Gjelder fra 1. januar 2021

Den nye kontingentsatsen vil være gjeldende fra 1. januar 2021. Maksgrensen settes til 768 kroner måneden, minimumssatsen settes til 97 kroner. Medlemskap vil fortsatt være gratis for studenter, mens pensjonistene skal betale 47 kroner i måneden.


Les hele vedtaket her.