Unge skal ha lik rett til utdanning i Norge

Hvordan kan man sørge for at flyktninger og migranter får en en fullgod utdanning? Det var blant spørsmålene Manos Antoninis fra UNESCO og Steffen Handal stilte mandag. Foto: Arun Ghosh

Utdanningsforbundet får støtte fra FN i at alle barn og unge i Norge må ha lik rett til utdanning uavhengig av om de har fått opphold i Norge eller ei.

Publisert 15.01.2019 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

– Alle i et land skal ha rett til likeverdig utdanning uavhengig av sin status i det nye landet, sier UNESCOs Manos Antoninis på lanseringen av FNs utdanningsrapport 2019 (Global Education Monitoring Report 2019) på et seminar på Lærernes Hus i Oslo mandag.

– Denne retten til utdanning som alle i Norge skal ha, er blitt uthulet etter at stortingsflertallet i høst bestemte at mindreårige asylsøkere med endelig avslag på sine søknader ikke skal ha rett til videregående opplæring inntil de må forlate landet, sier Utdanningsforbundets Steffen Handal.

Les mer om hvordan politikere hindrer unge asylsøkeres utdanning her 

Flyktninger er enkeltindivider

– Mange land gir ikke flyktningebarn den utdanning de har krav på, sier Antoninis. Han er direktør og medforfatter av utdanningsrapporten til UNESCO som i år heter «Migration, displacement and education» og spesielt tar for seg utdanningen til flyktninger og migranter.

– Flyktninger og migranter må sees på som ressursrike enkeltpersoner, ikke som en behovtrengende horde, sier Antoninis.

Steffen Handal er også enig med UNESCO sin representant i dette og lover at Utdanningsforbundet vil ta sin del av ansvaret.

– Vi må bli flinkere til å rekruttere lærere med flyktningbakgrunn til Utdanningsforbundet også bør vi som foreldre ønske at barna våre har klasser med elever med ulik bakgrunn. Dette utvikler forståelse for verden og er den nye normalen de skal lære seg å leve i, sier Handal.

Slik lykkes man

UNESCO-rapporten peker på flere konkrete suksesskriterier for at flyktninger skal lykkes med utdanning og deretter komme inn i arbeidslivet:

  • Flyktninger og migranter må inn i det vanlige skolesystemet, og minst mulig gå i segregerte grupper
  • Vi må anerkjenne flyktningers historier og det etniske mangfoldet
  • Vi må forberede og utdanne lærere til å takle mangfold og konfrontere stereotypier og diskriminering
  • Som lærere må vi gjenkjenne stress og traumer hos elever med fluktbakgrunn og vi må vite hvordan man skaffer hjelp til dem som trenger det
  • Vi må erkjenne ressursene og potensialet til elever med migrasjonsbakgrunn
  • Vi må endre våre institusjoner slik at de anerkjenner kvalifikasjoner fra utdanningsinstitusjoner fra hele verden

Flere får utdanning

Stadig flere barn i førskolealder verden over er i organisert opplæring – men det er fortsatt 64 millioner i barneskolealder som ikke går på skole. Dette tallet har ligget stabilt siden 2008 og fortsatt er situasjonen mest krevende i Afrika sør for Sahara. Rapporten viser fremgang på enkelte områder, likevel er den kritisk til om det er mulig å nå FNs bærekraftsmål om god utdanning til alle innen 2030.

– Når barn og unge flykter går de glipp av måneder og år av sin utdanning. I tillegg er det slik at mange land ikke gir flyktninger den utdannelsen som de har krav på når de endelig er kommet til en trygg havn, sier Manos Antoninis.

Hva er UNESCO-rapporten?

Global Education Monitoring Report (GEM-rapporten) er en årlig forskningsbasert uavhengig statusrapport som gis ut av UNESCO. FN har siden 2002 overvåket utdanningsfeltet i verden. Rapporten er det viktigste instrumentet for å følge og rapportere fremgang for utdanningsmålet om god utdanning for alle innen 2030. GEM-rapporten tar også for seg gjennomføringen av nasjonale og internasjonale strategier for å følge opp parters forpliktelser, som en del av en samlet vurdering og oppfølging av FNs Bærekraftagenda.

UNESCO-rapporten retter seg mot beslutningstakere på nasjonalt og internasjonalt nivå og andre aktører som har interesser i utdanning, som lærere, frivillige organisasjoner, næringsliv og forskere. Ved å fremme kunnskapsrik dialog og en offentlig bevissthet rundt utvikling og utfordringer i utdanning i ulike nasjonale sammenhenger, fungerer rapporten som et globalt referansedokument. 

Hver rapport setter søkelyset på ett tema som trenger særlig oppmerksomhet. 

Hva er UNESCO?
UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). Organisasjonens mandat er å bidra til fred og sikkerhet ved å fremme samarbeid mellom nasjoner innen de fire fagområdene.

Last ned hele rapporten her

Les mer om seminaret på Lærernes hus her

Sitert

Steffen Handal

Leder av Utdanningsforbundet