Førsteutkast til landsmøtesaker ute

Førsteutkastene til landsmøtesakene om Lærerprofesjonens etiske råd og Vi Utdanner Norge er nå sendt ut til organisasjonen. Foto: Tom-Egil Jensen

Nå er utkastene til de to første landsmøtesakene klare for å kunne behandles på årsmøtene til Utdanningsforbundets lokal- og fylkeslag.

Publisert 23.01.2019 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Mandag ble førsteutkastene til sakene om Lærerprofesjonens etiske råd og Vi Utdanner Norge sendt til alle Utdanningsforbundets lokal- og fylkeslag. 

Lærerprofesjonens etiske råd

Denne saken dreier seg om man skal beholde og videreutvikle ordningen med et etisk råd for utdanningssektoren eller ei. Lærerprofesjonens etiske råd ble opprettet våren 2016 etter vedtak på Utdanningsforbundets landsmøte i 2015. Rådet ble opprettet som et supplement til Utdanningsforbundets eget arbeid med profesjonsetikk og Lærerprofesjonens etiske plattform.

Senter for profesjonsstudier ved OsloMet har evaluert rådet, på oppdrag fra landsmøtet til Utdanningsforbundet. Hovedkonklusjonen til forskergruppen er at rådet er et fremoverrettet initiativ som bør videreføres og styrkes. Dette begrunnes blant annet med at et råd vil kunne støtte opp under profesjonsetisk arbeid i barnehager og skoler, bidra til en bedre forståelse av hvilke etiske utfordringer lærere og ledere står ovenfor, og være med på å definere og utvikle læreryrket som en sterkere profesjon. De er samtidig tydelige på at rådet ikke har kommet langt i arbeidet, ikke har vært synlige nok i profesjonen, eller bidratt aktivt nok i offentligheten. Gangen videre i denne saken er at sentralstyret i Utdanningsforbundet skal legge fram en innstilling for landsmøtet, så skal landsmøtet ta den endelige avgjørelsen på om rådet skal videreføres, og eventuelt hvordan.

Les mer om saken Lærerprofesjonens etiske råd her

Vi Utdanner Norge

Målet med Vi utdanner Norge er å samle Utdanningsforbundets overordnede politikk i ett dokument på en lett tilgjengelig måte. Politikkdokumentet skal gjøre tillitsvalgte og medlemmer trygge på hva Utdanningsforbundet står for og skal fungere som et arbeidsredskap for tillitsvalgte på alle nivå. I tillegg skal Vi utdanner Norge gi retning for hele organisasjonens arbeid og være gjeldende for alle organisasjonsledd.

Les mer om saken Vi utdanner Norge her 

Prosessen videre

Innen utgangen av mars avholder lokallagene sine årsmøter. Der velger man bl.a. delegater til årsmøtet i fylkeslaget. Melding om saker lokallagene ønsker skal tas opp på landsmøtet sendes deretter til sentralstyret gjennom fylkesstyrene. I løpet av mai vil fylkeslagene avholde sine årsmøter. I tillegg til valg av fylkesleder velger man delegater til landsmøtet.
4.–7. november skal Utdanningsforbundets 6. ordinære landsmøte avholdes på Thon Hotel Arena på Lillestrøm.

Se alle milepælene fram mot landsmøtet her 

Les mer på Landsmøte-sidene her