Tariffavtale i Fiskevollen Musikkbarnehage!

Nå får de ansatte en langt bedre pensjonsavtale og trygge arbeidsforhold.

17. januar inngikk Utdanningsforbundet og Fagforbundet en tariffavtale med Fiskevollen Musikkbarnehage i bydel Nordstrand. Initiativet kom fra de ansatte selv, og ble møtt positivt av det foreldredrevne eierstyret.

Arbeidsplasstillitsvalgt for Utdanningsforbundet, Cathrine Furu, er svært fornøyd.
 Selv om vi har hatt gode arbeidsforhold i barnehagen, har ikke forsikrings- og pensjonsavtalene vært på nivå med andre barnehager. Det er vi glade for at vi nå får. Så gir det også en sikkerhet for oss ansatte, med en avtale som er klar å forholde seg til.

Barnehagen har fram til nå hatt en innskuddsordning med 10 års varighet. Det vil si at om en ansatt gikk av med pensjon som 67-åring, ville pensjonen vært brukt opp når en ble 77 år. Etter det ville en vært overlatt til folketrygden. Med den nye hybridordningen er alle ansatte sikret en god pensjon livet ut.

Flere organiserte

Styrer i Fiskevollen barnehage, Magnus Thorud, har lenge ønsket seg tariffavtale i barnehagen.
 Vi har ikke alltid vært så mange organiserte i barnehagen, og da har det vært vanskelig å kreve tariffavtale. Nå er de fleste ansatte medlemmer i Utdanningsforbundet eller Fagforbundet. Vi er glade for at eierstyret har vært enige med oss i at det nå var tid for å inngå en avtale. 

Selv om det kanskje ikke betyr så mye for den enkelte ansatte her og nå, kan en tariffavtale utgjøre enorm forskjell på lang sikt. Det betyr en helt annen trygghet, og gir både de ansatte og eier forutsigbare rettigheter. Og ikke minst vil den nye pensjonsavtalen utgjøre en stor forskjell for de ansatte i framtiden.

Nå håper han flere barnehager vil følge etter.

– Det er ikke mange månedene siden vi fikk på plass en avtale i 100Meterskogen barnehage, og nå har vi også avtale i Fiskevollen. Det store flertallet av private barnehager har tariffavtale, men det er fremdeles for mange barnehager som står uten. I 2019 finnes det ingen gode grunner for ikke å inngå en tariffavtale, så vi håper denne snøballen kan rulle videre.

Jobber du i en barnehage uten tariffavtale? Ta kontakt med oss, så kan vi hjelpe dere videre. Du kan også lese mer om tariffavtaler på våre nettsider.