Tariff 2019: Enighet i Oslo kommune

Det ble løsning i forhandlingene med Oslo kommune natt til 1. mai.

– Vi er fornøyde med at alle medlemsgruppene våre får reallønnsvekst, sier forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo kommune.

Publisert 01.05.2019

Oslo kommune og de fire forhandlingssammenslutningene Unio, KAH, Akademikerne og YS har de siste dagene sittet i forhandlinger i forbindelse med tariffoppgjøret 2019. Unio kom natt til 1. mai til enighet med kommunen.

Økonomiske elementer

  • Det gis et generelt tillegg på 2,62 prosent, minimum 12.000 kroner på Oslo kommunes lønnstabell.
  • Alle arbeidstakere til og med lønnstrinn 31 får 12.000 kroner. Fra lønnstrinn 32 er tillegget 2,62 prosent.
  • Rammen for oppgjøret er 3,2 prosent.
  • Virkningstidspunkt er fra 1. mai.

Her kan du lese protokoll

Ny lønnstabell fra 1. mai 2019

Ltr 01.05.2018 Tillegg 01.05.2019
1 324.950 12.000 336.950
2 328.250 12.000 340.250
3 331.650 12.000 343.650
4 335.150 12.000 347.150
5 338.650 12.000 350.650
6 342.250 12.000 354.250
7 345.950 12.000 357.950
8 349.750 12.000 361.750
9 353.550 12.000 365.550
10 357.050 12.000 369.050
11 360.650 12.000 372.650
12 364.150 12.000 376.150
13 367.850 12.000 379.850
14 371.950 12.000 383.950
15 375.950 12.000 387.950
16 380.150 12.000 392.150
17 384.150 12.000 396.150
18 388.350 12.000 400.350
19 392.550 12.000 404.550
20 396.750 12.000 408.750
21 401.650 12.000 413.650
22 406.350 12.000 418.350
23 410.950 12.000 422.950
24 418.200 12.000 430.200
25 422.600 12.000 434.600
26 427.600 12.000 439.600
27 432.800 12.000 444.800
28 438.400 12.000 450.400
29 444.300 12.000 456.300
30 450.700 12.000 462.700
31 457.200 12.000 469.200
32 464.400 12.200 476.600
33 471.700 12.400 484.100
34 479.600 12.600 492.200
35 487.500 12.800 500.300
36 496.000 13.000 509.000
37 505.400 13.300 518.700
38 513.800 13.500 527.300
39 522.800 13.700 536.500
40 532.400 14.000 546.400
41 541.400 14.200 555.600
42 551.300 14.500 565.800
43 561.600 14.800 576.400
44 571.000 15.000 586.000
45 582.100 15.300 597.400
46 593.700 15.600 609.300
47 605.400 15.900 621.300
48 617.000 16.200 633.200
49 628.200 16.500 644.700
50 640.100 16.800 656.900
51 651.700 17.100 668.800
52 663.400 17.400 680.800
53 676.200 17.800 694.000
54 689.400 18.100 707.500
55 705.400 18.500 723.900
56 721.500 19.000 740.500
57 735.100 19.300 754.400
58 749.600 19.700 769.300
59 764.300 20.100 784.400
60 779.900 20.500 800.400
61 795.100 20.900 816.000
62 811.200 21.300 832.500
63 827.800 21.700 849.500
64 842.800 22.100 864.900
65 859.600 22.600 882.200
66 876.800 23.000 899.800
67 893.800 23.500 917.300
68 911.600 23.900 935.500
69 929.500 24.400 953.900
70 947.700 24.900 972.600
71 966.300 25.400 991.700
72 985.300 25.900 1.011.200
73 1.004.900 26.400 1.031.300
74 1.024.700 26.900 1.051.600
75 1.045.000 27.400 1.072.400
76 1.065.900 28.000 1.093.900
77 1.086.600 28.500 1.115.100
78 1.108.300 29.100 1.137.400
79 1.130.300 29.700 1.160.000
80 1.152.600 30.200 1.182.800

–Reallønnsvekst

– Vi er fornøyde med at alle medlemsgruppene våre får reallønnsvekst. Det har vært et prioritert område for oss, sier forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo kommune.

Unio valgte i år å fokusere på gruppene med høyskole- og universitetsutdanning, spesielt innenfor helse og utdanning. Til tross for de rekrutteringsproblemene Oslo kommune har innenfor disse områdene, valgte kommunen likevel ikke å prioritere disse gruppene.

– Vi opplever at Oslo kommune ikke viser vilje til å prioritere de gruppene hvor det er størst rekrutteringsutfordring. Det er skuffende at arbeidsgiver ikke tar dette problemet mer på alvor.

Unio har lagt inn en protokolltilførsel på dette punktet.

– Skal Oslo kommune sikre sine innbyggere tjenester av høy kvalitet i årene fremover, må kommunen sikre at lønnsutviklingen i disse gruppene prioriteres. Lønn er det viktigste virkemidlet de har, minner Skjefstad Andersen om.

Samtidig understreker Unios forhandlingsleder at totalrammen for oppgjøret er akseptabel.

– Oppgjøret er på linje med frontfaget, sier forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo kommune.

Fakta Unio Oslo kommune

Unio Oslo kommune forhandler på vegne av over 12.000 medlemmer. Forhandlingene startet 25. april og partene ble enige natt til 1. mai.

Forbundsvise medlemstall per 1. januar 2019 er som følger:

Utdanningsforbundet 8514
Norsk Sykepleierforbund 2496
Akademikerforbundet 366
Norsk Fysioterapeutforbund 259
Norsk Ergoterapeutforbund 239
Bibliotekarforbundet 104
Forskerforbundet 61
Det norske maskinistforbund 14
Presteforeningen 1
Det norske Diakonforbund 1