Støtter prinsipiell rettssak om oppreisning for vold mot lærer

Foto: Ole Walter Jacobsen.

I november skal lagmannsretten behandle krav om oppreisningserstatning for lærer Clemens Saers. Han ble alvorlig skadet da han ble angrepet av en elev i klasserommet.

Publisert 25.10.2019

Utdanningsforbundet har inngitt et støtteskriv til Borgarting lagmannsrett i anledning rettens behandling av saken. Utdanningsforbundet engasjerer seg på denne måten fordi saken reiser prinsipielle spørsmål innenfor rammen av Utdanningsforbundets formål og virkeområde.

Dette gjelder forbundets interesser i tilknytning til læreres rett til et forsvarlig arbeidsmiljø som omfatter fullverdig beskyttelse mot vold.

Arbeidsgivers plikt til å risikovurdere arbeidsmiljø

Saken reiser en problemstilling om rekkevidden av skolearbeidsgiveres plikt til å risikovurdere læreres arbeidsmiljø opp mot elever, og omfanget av plikten til å informere om sikkerhetsrisiko knyttet til bestemte elever. Omfang og rekkevidden av dette ansvaret er av interesse for Utdanningsforbundet og medlemmene.

Sjelden at denne type saker når retten

Det er sjelden denne type saker kommer for retten. Når lagmannsretten nå skal behandle en sak der læreres arbeidsmiljø settes i fokus har dette nasjonal interesse. Rettens vurderinger kan også sette standarder for arbeidet med fullt forsvarlig arbeidsmiljø i norske skoler.

Bakgrunn: Angrepet av ukjent elev

Lærer Clemens Saers ble angrepet i klasserommet i 2014 av en for ham ukjent elev. Oslo Handelsgymnasium var kjent med at den voldelige eleven representerte en risiko for elever og lærere. Det var blant annet tidligere hyret vektere for å passe på ham, men de var ikke lenger engasjert da angrepet skjedde.

Clemens Saers saksøkte Oslo kommune med krav om oppreisningserstatning som følge av hendelsen, men tapte saken i tingretten. Det er denne dommen som nå er anket til lagmannsretten.

Les også hva Utdanningsforbundet Oslo gjør i forbindelse med saken 

I podkasten Lærerrommets episode 22 er temaet vold i skolen, og i den samtalen møter du hovedvernombud Einar Osnes og rektor Håkon Sætrang.

Hør episoden direkte her. 

Episode 22: Vold i skolen