Større fagmiljø med større fylke

Dame med briller og kort hår smiler inn i kameraet.
– Sammenslåingen har ført til et større fagmiljø og en mer profesjonell organisasjon, mener rektor Randi Nordgaard Hermstad ved Gauldal videregående skole. Foto: Privat

Rektor Randi Nordgaard Hermstad ved Gauldal videregående skole i Trøndelag mener sammenslåingen av fylkene har ført til et bedre fagmiljø i de videregående skolene.

Publisert 06.06.2019 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Trøndelag har vært samlet til ett fylke i snart ett og et halvt år. Fylkessammenslåingen har ført til en god del endringer for de videregående skolene. Mange har vært urolig for prosessen, men rektor Randi Nordgaard Hermstad ved Gauldal videregående skole synes det ble bedre enn de kunne frykte på forhånd.

– I prosessen med å slå oss sammen har det vært viktig å være bevisste på at vi har vært gode på forskjellige ting. Det har vært viktig å være trygge på hverandre, og tenke at det alltid er noe man kan lære av andre, sier hun.

Det nye rektorkollegiet teller hele 32 personer. Det er en styrke, mener hun. Rektorene har felles møtepunkter, men på grunn av lange avstander blir det heller samlinger over to dager enn hyppige møter.

– På møtene deler vi erfaringer. Sammenslåingen har ført til et større fagmiljø og en mer profesjonell organisasjon. Jeg synes også det er blitt en bedre balanse mellom by og land. I tillegg har det ført til bedre digital kompetanse – nå har vi ofte møter på Skype, forteller hun.

Glimt inn i prosessen

Rektoren forteller at målet har vært å skape en felles identitet i Trøndelag, og gjøre gode skoler enda bedre.

– Vi har hatt som mål å lære av hverandre, spille på næringslivet i Trøndelag og skape sterkere fagmiljø, sier hun.

Det har vært mange møteplasser underveis i sammenslåingsprosessen, alt fra arbeidsgrupper, samarbeidsgrupper og andre grupper til personalseminar. De har blant annet jobbet med fagopplæring, PPT, voksenopplæring, ressurstildelingsmodell, eksamen og læringsmiljø, for å nevne noe.

Nå jobbes det med et viktig utviklingsprogram for ledere i Trøndelag.

– Det er også et ønske at mellomlederne skal få møtes og dra nytte av hverandre. Vi vil gjerne bygge en felles lederkultur, sier Nordgaard Hermstad.

Ressurser og tilbudsstruktur

Tildeling av ressurser og tilbudsstruktur har vært noe mange hadde bekymret seg for på forhånd.

– Tilbudsstrukturen er i endring. Det handler om at skoler som tidligere har ligget i to ulike fylker, men nær hverandre, kanskje ikke trenger å ha det samme tilbudet. Trøndelag skal fortsatt ha en desentralisert skolestruktur og politikerne holder fast på nærskoleprinsippet. Men vi ser at det er mulig å få en større helhet i tilbudene. Som skoler lever vi med endringer og vi ser at også fagfornyelsen vil påvirke det framtidige utdanningstilbudet, sier hun.

Når det gjelder ressurstildeling har skolelederne vært sterkt involvert. Det har også tillitsvalgte. Partssamarbeidet er viktigere enn noen gang, understreker hun.

– Hver skole forvalter opplæringen til mange elever og vi har mange ansatte, så det har vært viktig for oss å vite hva vi har av ressurser og at vi har handlingsrom. På dette området har det vært viktig med en åpen og ærlig prosess, sier hun, og fortsetter:

– I tiden framover har vi mange utviklingsoppgaver. Særlig viktig er det å bli fortrolig med prinsippene og læreplanene som kommer med fagfornyelsen og skolenes rolle som samfunnsutviklere i samspill med arbeidslivet. Jeg tenker at vi selv må være den endringen vi gjerne vil se. Vi må hente fram det beste hos hverandre og se og forstå hverandre i slike prosesser som den vi har vært igjennom, avslutter rektoren.