Søk stipend innen 1. mai

Mannlig lærer smilende sammen med kollegaer.
NÅ HAR DU SJANSEN: Blir du en av de som får stipend fra Utdanningsforbundet i år? (Foto: AdobeStock)

Visste du at Utdanningsforbundet hvert år deler ut rundt én million i stipend til medlemmer som tar videreutdanning?

Publisert 08.02.2019 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Utdanningsforbundet har to stipendordninger for medlemmer – stipend fra Videreutdanningsfondet og stipend fra Oslo Lærerinnelags fond. Hvert år mottar mellom 50 og 100 medlemmer et stipend for å ta videreutdanning eller for forskning, og totalt har det blitt delt ut stipender for rundt én million kroner de siste årene.

Nå er det klart for å søke på begge stipendene på våre nettsider. Les mer om kriteriene under – husk at du må ha vært medlem i minst tre år for å kunne få stipend – og gå i gang med søknaden.

Søknadsfrist for begge stipendene er 1. mai 2019.

Stipend fra Videreutdanningsfondet

Om du tar videreutdanning på minst 60 studiepoeng, kan du søke om stipend fra Videreutdanningsfondet. Stipendbeløpet kan være inntil 10.000 kroner for 60 studiepoeng og inntil 20.000 kroner for 120 studiepoeng, og videreutdanningen må være påbegynt ved søknadsfristens utløp.

Stipend kan tildeles søkere innenfor følgende to områder for 2019:

  • Barnehagefaglig videreutdanning på masternivå
  • Spesialpedagogikk

Søknader som ligger utenfor de prioriterte områdene vil ikke bli tatt med i årets tildeling.

Her kan du søke stipend fra Videreutdanningsfondet

Stipend fra Oslo Lærerinnelags fond

Kvinnelige lærere i grunnskolen fra hele Norge – ikke bare Oslo – kan få støtte til videreutdanning og pedagogisk forskning relatert til grunnskolen. Du må ha godkjent lærerutdanning.

Videreutdanningen må tilsvare studium med minst 60 studiepoeng, og studiet må være innrettet mot grunnskolen eller være undervisningsfag i henhold til grunnskolens læreplaner. Videreutdanningen eller forskningen må være påbegynt før søknadsfristens utløp.

Dette er de prioriterte områdene for 2019:

  • likestilling og kjønn
  • kjønnsperspektivet i pedagogikken
  • doktorgradsstudier

Her kan du søke stipend fra Oslo Lærerinnelags fond

Stipend fra Skolefrontens fond

Du kan også søke stipend fra Skolefrontens fond for pedagogiske tiltak som fremmer demokratiske holdninger og verdier som toleranse, menneskeverd, selvstendighet og solidaritet.

Skolefrontens fond er en egen stiftelse, men stipend deles fortrinnsvis ut til medlemmer av Utdanningsforbundet.

Søknadsfrist for dette stipendet er 1. mars.

Her kan du søke stipend fra Skolefrontens fond