Steffen Handal gjenvalgt som leder

Med akklamasjon ble Steffen Handal (50) gjenvalgt som leder for Utdanningsforbundet for neste fireårsperiode.

– Jeg skal gjøre alt jeg kan for at Utdanningsforbundet skal bli enda sterkere for medlemmene, sa Handal fra talerstolen og takket for all tillit.

Se video: Steffen Handal gjenvalgt

En svært rørt Handal takket mange for god innsats for forbundet, og særlig de arbeidsplasstillitsvalgte for den formidable jobben de gjør i direkte møte med medlemmene.

Handal mottok stående applaus og blomster da han ble valgt under landsmøtet til Utdanningsforbundet som pågår på Lillestrøm.

Takknemlig 

– Jeg er fortsatt veldig stolt og takknemlig over å få representere lærer-Norge, sier Handal.

Han skal lede Norges nest største fagforening og største profesjonsorganisasjon, med mer enn 182 000 medlemmer over hele landet. Medlemmene jobber blant annet som lærere og ledere i barnehage, skole og lærerutdanning.

Handal har bakgrunn som lærer og tillitsvalgt i Oslo. Han er bosatt i Bærum. Handal er også leder for Unio kommune, og leder lønnsforhandlinger for yrkesgrupper med høyere utdanning som arbeider i kommunesektoren.

– Det er våre medlemmer som utdanner Norge. Hver eneste dag møter de barn og unge, som skal forberedes på fremtidens utfordringer, sier Handal.

– Utdanning er viktigere enn noen gang, for samfunnet og for den enkelte. Nettopp derfor må det også gjøres mye mer for å rekruttere og beholde lærere i barnehage og skole, sier lederen.

Nestledere gjenvalgt

Klima og miljø var et sentralt tema da Handal åpnet landsmøtet i går. Han tok til orde for at klimakrisen tilsier et taktskifte og en ny politikk fra Utdanningsforbundet. Landsmøtet skal senere i uken behandle en aktuell sak om klimakrisen.

Med seg i ledelsen får Handal dagens nestledere, Terje Skyvulstad (62) fra Sarpsborg og Hege Valås (52) fra Trondheim. De begge ble gjenvalgt for neste fireårsperiode med akklamasjon, og takket også varmt for tillitten.