Skolemat: – Mette barn lærer best

DEBATT OM SKOLEMAT:  Skolemat  er igjen på den politiske dagsorden, og (f.v) Roy Steffensen (FrP) , Mathilde Tybring Gjedde (H) og Ap-leder Jonas Gahr Støre møttes til debatt om temaet i Lærernes hus da Utdanningsforbundet inviterte til frokostseminar om skolemat. Foto: Arun Ghosh

Sentrale politikere, skolefolk og forskere belyser skolemat fra ulike vinkler. Utdanningsforbundet samlet alle.

Publisert 28.02.2019 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet stiller disse spørsmålene om vi skal ha en skolematordning:

– Hvilke elever har da mest bruk for en skolematordning? Hva skal skolemat koste? Hvem skal betale? Og hva er egentlig et brukbart skolemåltid? Skal det være kaldt eller varmt? Hvem skal lage maten? Hvem skal servere den? I hvilke lokaler og med hvilket utstyr? spør Handal, og understreker at spørsmålene er viktige for Utdanningsforbundet.

I dag åpnet han et godt besøkt frokostseminaret i Lærernes hus i Oslo. 

Her kan du se hele seminaret i opptak. 

 

Frokostseminar om skolemat

 – Nå ses næring og læring i sammenheng. Og tror det er riktig å si at mette barn lærer best, sier Handal.

Aktuell sak

Skolemat har igjen seilt fram som en aktuell, politisk sak, og Ap-leder Jonas Gahr Støre, Mathilde Tybring Gjedde (H) og Roy Steffensen (FrP) var debattanter under skolematseminaret.

Skolemat reiser flere spørsmål om både finansiering og organisering.

Utdanningsforbundet har hittil ikke utformet en egen skolematpolitikk.

– Vi har vært litt tilbakeholdne med å gå tungt inn i diskusjonen. Det har handlet om prioriteringer. Det har vært viktig for oss å sikre ressursene til den ordinære undervisningen først og fremst. Det har vi nå fått et system for, og derfor er det nok på tide at vi også utvikler vår politikk på skolemat, sier Handal.

Mens eksempelvis Sverige og Finland har gratis skolemat for alle, rår matpakkekulturen fortsatt i Norge. Men alt i 2005 var det et vedtak på Stortinget om spørsmål om skolemat skulle utredes med sikte på en gradvis innføring, og SV har hatt skolemat som kampsak i flere år.

Nye forslag

I fjor høst foreslo Arbeiderpartiet en nasjonal ordning med skolemat, og at den skal være et spleiselag mellom staten, kommunene og foreldrene.

– For oss er dette nå et helsetiltak, sier Gahr Støre som sammenlikner skolemat med et kinderegg som gir tre ting:
–Det gir ernæring, læring og er sosialt, sier Ap-lederen.

Partiet vil i stedet for å gi hver mor 80 kroner mer i måneden i barnetrygd, bruke pengene på skolemat i hele grunnskolen mot en egenbetaling på seks kroner. Målet er at skolematen skal være gratis på sikt, sier Gahr Støre.

Høyre har vært mot å bruke penger på skolemat, men nå har partiets velferdsutvalg kommet med et skolematforslag som snart behandles på partiets landsmøte. I forslaget heter det blant annet at kommuner og fylkeskommuner bør tilby en enkel og sunn lunsj fra barneskole til videregående, mot selvkost.

Høyres Mathilde Tybring-Gjedde sier hun vil stemme for forslaget, men en nasjonal ordning for skolemat er hun mot.

– Vi nasjonale politikere må bruke de store pengene på det som er viktigst for å utjevne sosiale forskjeller for at elevene skal lære. Det er mye som kan gjøre at man lærer mer, men når vi nå bruker 1,7 milliarder kroner på etter -og videreutdanning av lærere, så er det en tredobling nettopp fordi vi vet at det er det viktigste for å virke sosialt utjevnende, sier Tybring-Gjedde i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

I Frp har det vært delte meninger om skolemat, og partiets Roy Steffensen, leder Utdannings- og forskningskomitéen, er mot en nasjonal ordning men støtter lokale initiativer. 

– Viktig

Områdedirektør Knut Inge Klepp for ved Folkehelseinstituttet ga innblikk i forskning relatert til skolemat. Klepp sier det er gjort mye forskning knyttet til barn og unge og betydningen et godt kosthold et skolemåltid kan ha i det. Samtidig erkjenner han at en del forskning mangler.

– Ernæring er en av de viktigste folkehelseutfordringene i Norge i dag. Grunnlaget for kosthold legges i barne -og ungdomsåra, sier Klepp.

Deltakere under seminaret var også rektorene Inga-May Grimsrud fra Hovedgården skole i Asker og og Elisabeth Asplund ved Skjønhaug skole i Trøgstad. Skolene har hvert sitt skolemattilbud, og rektorene delte sine erfaringer.

Her kan du høre podkasten Lærerrommets episode om skolemat.