Skal lære av norske barnehager: Se konferansen her

Nordiske barnehager: – Å verne om barndommens kvaliteter, slik de oppleves for barnet her og nå, er et utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet, sier Steffen Handal som åpner konferansen «The Nordic Way» i Oslo tirsdag. Du kan følge konferansen via nett-tv.

Politikere, beslutningstakere, fagfolk og forskere fra 47 land samles for å lære om og hente inspirasjon fra norske og nordiske barnehager. – Barna er eksperter på barndommen, sier Steffen Handal.

Publisert 25.03.2019

I morgen tirsdag 26. mars åpner Steffen Handal den internasjonale konferansen «The Nordic Way» i Oslo med kunnskapsminister Jan Tore Sanner.

I to dager står barnehagepedagogikk – og politikk i fokus, og deriblant temaer som tidlig innsats, inkludering, tilhørighet og integrering i barnehager. Flere anerkjente forskere presenterer sin forskning.

 • Her kan du følge konferansen begge dagene.

Streaming dag 1

 

 

Streaming dag 2

 

 

Handal legger blant annet vekt på hvordan barna selv må være utgangspunktet for barnehagepedagogikken.

– Å verne om barndommens kvaliteter, slik de oppleves for barnet her og nå, er et utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet. Ingen andre enn barna selv er eksperter på barndommen, sier Handal.

– Vi må hente vår pedagogikk fra det barna kan fortelle oss. Derfor har barns medvirkning og barns ytringer stått så sterkt i den nordiske modellen. Derfor har leken hatt en helt sentral plass. Leken er barns fremste ytringsform – barndommens livsform, understreker lederen av Utdanningsforbundet.

Viktige verdier

10 verdier som kjennetegner den nordiske, pedagogiske barnehagetradisjonen er sentrale også under konferansen:

 • BARNDOMMEN HAR EN EGENVERDI
 • OMSORG OG VENNSKAP SOM MÅL I SEG SELV
 •  LEK PÅ LEKENS PREMISSER
 •  DEMOKRATI OG BARNS RETT TIL DELTAKELSE
 •  INTEGRERENDE OG INKLUDERENDE TILNÆRMING UAVHENGIG AV BARNETS ALDER, BAKGRUNN ELLER SPESIELLE BEHOV
 • EN HELHETELIG TILNÆMING TIL BARNS TRIVSEL, UTVIKLING OG LÆRING
 • UTELEK, BLI ENGASJERT I NATUREN
 • EVALUERING AV UTDANNINGEN I BARNEHAGEN, IKKE AV BARNAS FERDIGHETER OG KUNNSKAPER
 • PERSONALE MED UTDANNING SOM JOBBER I TEAM, OG SOM FØLGER OG BIDRAR TIL BARNAS PERSPEKTIVER OG INTERESSER
 • SAMARBEID MED BARNAS FAMILIE

– Det er ingen selvfølge at disse verdiene finnes i alle norske eller nordiske barnehager i samme grad. Det er heller ingen selvfølge at det er enighet om hva verdiene betyr, understreker Handal.

– Formuleringene finnes i de nordiske mandatene, men hvordan de brukes og fortolkes, er avhengig av mange faktorer.

– Kulturelt fellesskap

«The Nordic Way» arrangeres av Utdanningsforbundet i samarbeid med Kunnskapsdepartementet og Nordisk ministerråd. Cirka 300 deltakerne fra 47 ulike land kommer både for å lære om den norske og nordiske barnehagen, og for å få inspirasjon til å videreutvikle barnehagen i egne land.

Den nordiske tilnærmingen til politikken og pedagogikken bak barnas utdannelse i barnehagen har internasjonal interesse, og konferansen har som mål å vise fram både hvordan barnehagene jobber i Norden og formidle forskning på feltet til et internasjonalt publikum med politikere.

– Uansett hvor mange universelle kvalitetsindikatorer vi utvikler, kommer vi ikke utenom at en av utdanningens viktigste oppgaver er å innvie barn, unge og voksne i et kulturelt fellesskap. Kultur spiller en avgjørende rolle for hvilken kunnskap vi verdsetter, for barn og unges sosialisering og for deres helhetlige utvikling, sier Handal.

Han understreker at det ikke er et mål at verken barnehagen eller skolen skal forbli som den alltid har vært:

– Men i utviklingen av et utdanningssystem må vi vite hvilke verdier vi vil ta vare på og hvilke som skal erstattes. Da blir bevisstheten om tradisjon og kultur viktig. Derfor ønsker vi å arrangere denne konferansen også for andre enn dem som tilhører tradisjonen.