Se seminaret: Barnehagelærer-rollen

Hvordan er framtidens barnehagelærer? Her kan du følge diskusjonen om barnehagelærerrollen direkte.

Publisert 29.01.2019

Se seminaret her

Rollen som barnehagelærer er kompleks. Og hva vil kreves i framtida?

Utdanningsforbundet og Pedagogstudentene inviterer til diskusjon om  barnehagelærerrollen på dette kveldsseminaret i Lærernes hus.

Bakgrunnen for seminaret er rapporten «Barnehagelærerrollen i et profesjonsperspektiv – et kunnskapsgrunnlag», som i desember i fjor ble lagt fram av en regjeringsoppnevnt ekspertgruppe.

Ekspertgruppa, som ble ledet Kjetil Børhaug, samlet inn over 700 forskningsartikler og – rapporter for å dokumentere det vi allerede vet om barnehagelærerrollen.

På kveddsseminaret innleder Børhaug om ekspertgruppas arbeid og om hva som er viktigst for å styrke og videreutvikle barnehagelærerrollen framover.

Flere fagfolk

I rapporten kom det blant annet fram at barnehagelærere i framtida må ha solid fagkompetanse og tåle stadig nye utviklingskrav.

På kveldsseminaret deltar også Marit Bøe, som var utvalgssekretær i den samme ekspertgruppa. Bøe innleder om funnene fra ekspertgruppas forskningsprosjekt, barnehagelæreres praktisering av en helhetlig tilnærming til læring.

Det blir kommentarer fra flere: Birgitte Fjørtoft, pedagogisk leder i Ankerskogen barnehage, styrer Royne Berget i Smedhusåsen Barnehage og nestleder
Caroline Brandt i Lærerprofesjonens etiske råd som også er styrer i Fridtjovsgate og Etterstadgata barnehage. Og dessuten kommer leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet.

Sentral rolle

Her kan du lese mer om barnehagelærerens rolle og rapporten ekspertgruppa la fram i desember.

– Barnehagelærerne er en av velferdsstatens sentrale profesjoner. Bidraget deres er å gi så godt som alle norske barn en god start i livet og en plattform for videre utvikling, sa Handal blant annet da ekspertgruppas rapport ble lagt fram.

Seniorrådgiver Morten Solheim i Utdanningsforbundet, er ordstyrer for kveldsseminaret.