Sammen mot rasisme

To unge jenter i skolegården smiler til kamera
VENNER UANSETT: Arbeidet mot rasisme starter i skolen mener Utdanningsforbundet. Illustrasjonsfoto:Ole Walter Jacobsen

I dag, 21.mars, er FNs dag mot rasisme. – Som lærere har vi et helt spesielt ansvar for å lage et forsvarsverk sammen med unge mot rasistisk tankegods, sier Utdanningsforbundets Ann Mari Milo Lorentzen.

Publisert 21.03.2019

Forrige fredag ble to moskeer på New Zealand utsatt for et høyreekstremt terrorangrep som tok livet av 50 mennesker og skadet nesten like mange. Blant de drepte er flere småbarn og besteforeldre.

– Dette angrepet aktualiserer det livsviktige arbeidet mot rasisme. Muslimfiendtlige og rasistiske holdninger er dessverre blitt vanligere også her hjemme. Vi må ruste oss mot denne utviklingen og vi som jobber med utdanning må gå i bresjen, sier Lorentzen.

Se vårt kondolansebrev her

Utdanningsforbundet mener det er spesielt viktig at lærere og ledere har god kunnskap om hva rasisme er og hvordan det kan forebygges. Terrorhandlinger er en ytterligående konsekvens av hva rasisme kan føre til, men hverdagsrasismen kan alle være mer beviste på mener Utdanningsforbundet.

– Skolen bidrar til å forme unges menneskesyn og holdninger. Derfor er det viktig at vi tar tak i dette, sier Lorentzen som er leder av Utdanningsforbundets likestillings- og diskrimineringsutvalg.

Mange unge opplever rasisme

Nye undersøkelser viser at skolen er den arenaen der flest ungdommer i Norge rapporterer at de opplever å bli utsatt for rasisme. Dette kan gi seg utslag i sosial utestengelse, vold og mobbing fra medelever, men også nedvurdering og lave forventninger fra lærere.

– Altfor mange barn og unge i Norge opplever regelmessig diskriminering på bakgrunn av hudfarge, religion eller etnisitet. Det er alvorlig og helt uakseptabelt. Å bli utsatt for diskriminering og rasisme i skolen kan hindre læring og lage varige sår i unge sinn. Ann Mari Milo Lorentzen

Lorentzen vet at mange lærere og ledere allerede jobber godt mot rasisme i skolen. Samtidig er mange usikre på hvordan de skal behandle temaet. Rasisme er også ofte et skjult problem for mange lærere som ikke selv har minoritetsbakgrunn.

– Hvordan står det til med vår evne til å identifisere rasisme, eller tilløp til rasisme, når det dukker opp? En av de aller viktigste forutsetningene for å kunne gjøre en god jobb som lærer, er nettopp evnen til å se elevene, hvem de er og hva som er deres reelle situasjon. Skolen skal være et sted hvor alle er en del av fellesskapet og skal føle seg trygge. Vi må også jobbe mer for å rekruttere flere lærere med minoritetsbakgrunn til profesjonen, fastslår Lorentzen.

Lærerne må ha kompetanse i samfunnsaktuelle tema

Hun mener at lærerutdanningene må bevisstgjøre studentene gjennom å tematisere og praktisk arbeide med rasisme, mangfold og inkludering i barnehage og skole. Lærerutdannere og lærere i skole og barnehage har stort behov for etterutdanning i samfunnsaktuelle tema. Ett slikt tema er rasisme, mangfold og integrering.

– Vi mener det trengs verktøy og trening i tillegg til bevisstgjøring for å bli en god lærer med blikk for og innsikt i flerkultur og interkultur. God kunnskap og bevissthet om hvordan å undervise i for eksempel andre religioner uten å ekskludere noen eller unngå å skape distansen «majoritet og minoritet» er viktig, sier hun.

Hør vår podkast om hvordan man håndterer rasisme i skolen her 

Ikke bortforklar

Lorentzen ber sine medlærere være tydelige og fronte gode og inkluderende verdier.
– Enhver situasjon som kan tolkes som rasisme skal det tas tak i. Rasisme må ikke bagatelliseres. Det er verken humor eller sjargong. Lærernes og skolens oppdrag handler ikke bare om å anerkjenne ulikhet, at den fins og skal respekteres. Vårt oppdrag er å skape grobunn for verdsetting av ulikhet, avslutter Lorentzen.

Utdanningsforbundet oppfordrer alle til å delta på antirasistiske markeringer i dag.

Se video fra vårt seminar om rasisme i skolen her 

Sitert

Ann Mari Milo Lorentzen