Nytt faktaark om barnehagelærerrollerapporten

Trenger du en rask innføring i «Barnehagelærerrollen i et profesjonsperspektiv – rapport fra en ekspertgruppe» og hva vi mener om den? Les vårt faktaark om rapporten.

Publisert 16.08.2019

Kunnskapsdepartementet oppnevnte i 2017 en ekspertgruppe som skulle se på barnehagelærerrollen. Gruppa ble ledet av professor Kjetil Børhaug og leverte sin rapport i desember 2018. Rapporten er omfattende og innholdsrik, men ønsker du en rask innføring i de viktigste hovedtrekkene kan du lese faktaarket vårt.

Les og last ned faktaarket her

Les også hva vi tidligere har skrevet om rapporten:

Dette påvirker din barnehage

Barnehagelæreren: En nøkkelrolle i velferdsstaten

Hva mener vi?

Ekspertgruppas arbeid har blitt godt mottatt av Utdanningsforbundet. Ekspertgruppa framhever betydningen av å videreføre en helhetlig pedagogisk praksis. Gruppa har også vist fram spenningene profesjonen står i.

Dermed blir det tydelig hvorfor styrere og barnehagelærere må ha handlingsrom til å fatte gode beslutninger, og hva som må til for å kunne utøve godt faglig skjønn i arbeidet med barna.

Samtidig mener Utdanningsforbundet at ekspertgruppa i større grad kunne drøftet lærernes profesjonsetikk. Verdiene og prinsippene som ligger i Lærerprofesjonens etiske plattform er nyttige nettopp i møte med de spenningsfeltene ekspertgruppa skisserer.

Vi mener at det videre arbeidet bør handle om:

  • profesjonsutvikling
  • iverksetting av konkrete politiske tiltak

De tiltakene Utdanningsforbundet mener er viktigst å få på plass er:

  • styrkede pedagog- og bemanningsnormer
  • styrking av styrerrollen
  • kategoriheving for barnehagelærerutdanningen
  • mer forsknings- og utviklingsarbeid basert på samarbeid mellom praksisfelt og forskningsinstitusjoner