Nye eksamensordninger skal utredes

Nye læreplaner tas snart i bruk - hva får det å si for eksamensordningen? Foto: Katrina Lunke.

Et utvalg vil endre enkelte deler av dagens eksamensordning. Utdanningsforbundet åpner for å utrede alternative løsninger.

Publisert 30.08.2019 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

I torsdagens Aftenposten kunne man lese at et eksamensutvalg nedsatt i forbindelse med fagfornyelsen ønsker å gjøre endringer i dagens eksamensordning, og at det kan være aktuelt å gi elevene større mulighet til å påvirke hvilke fag de skal komme opp i. Mens Norsk Lektorlag har sagt nei til å avvikle dagens trekkordning og erstatte den med en mer rettferdig og forutsigbar ordning – og nei til å få mer kunnskap om hvordan en slik ordning kan se ut – har Utdanningsforbundet stilt seg positiv til å få mer kunnskap om alternative måter å gjøre dette på.

– Dette er ikke noe vi har konkludert på, men vi ser at den nåværende eksamensordningen og trekkordningen har noen svakheter.

– Derfor har vi åpnet for å utrede alternative eksamensordninger – hva skjer hvis dagens trekkordning avvikles? Finnes det et mer rettferdig alternativ, og hva blir konsekvensen om elevene selv får enkelte muligheter til å velge eksamensfag innenfor gitte faglige rammer, sier Steffen Handal.

Utdanningsforbundets leder poengterer likevel at han er negativ til en ordning hvor elevene utelukkende får mulighet til å velge egne eksamensfag.

– Vi kan ikke støtte at dagens ordning erstattes med at elevene selv skal få velge hvilke fag de skal ha til eksamen.

Lærerne blir sentrale

Handal understreker samtidig at det trengs grundig debatt om eksamensordningen, og at lærerne må spille en sentral rolle.

– Eksamen har en viktig funksjon i skolen, og det er mange lærere og skoleledere som har klare synspunkter på hvordan den bør være. Jeg håper og tror at mange vil engasjere seg i den debatten som nå vil følge om dette viktige temaet.

– Stortinget var tydelig på at lærere og ledere i skolen skulle involveres og være sentrale i utformingen da det ble vedtatt at læreplanene skulle fornyes. Vurdering og eksamensordning er også blitt et viktig element i fagfornyelsen, derfor er det viktig at lærernes og ledernes stemmer også blir hørt når dette diskuteres.

Slik ser forslaget ut

I rapporten som Utdanningsforbundet har støttet heter det at dagens trekkordning skal avvikles (noe som ikke betyr at trekkelementet skal fjernes fullstendig), og at vi bør skaffe oss mer kunnskap om ordninger der elevene selv velger fag. Ordlyden i anbefalingene er som følger:

• Å avvikle dagens trekkordning og erstatte den med en ordning der fordelingen av eksamener er mer retterferdig og forutsigbar
• Å kartlegge hvilke faglige og administrative konsekvenser det vil få hvis elevene selv velger eksamensfag.
• Å bruke kartleggingen som utgangspunkt for å utforme en ordning som gir elevene valgmuligheter innenfor tydelige faglige rammer på egnede trinn.

– Vi ser at dagens ordning gir noen urettferdige utslag, og at den bør erstattes av en mer rettferdig og forutsigbar ordning.

– Slik det er nå så kan for eksempel 80 prosent av elevene på vg1 studieforberedende slippe eksamen, mens 20 prosent må opp. På vg2 kommer noen opp i muntlig og andre opp i skriftlig, noe som kan påvirke karaktersnittet fordi karakterene på muntlig ligger klart høyere enn på skriftlig. Slike utslag vil av mange oppleves som urettferdig, og da er det naturlig å utrede om det kan finnes bedre og mer rettferdige eksamensordninger, sier Handal.

Vil ha mer kunnskap om alternativene

Han synes det er gledelig at eksamensordningen blir vurdert samtidig som fagfornyelsen skal innføres.

– Når fagfornyelsen innføres fra neste skoleår vil lærere og elever møte mye nytt i skolen. Blant annet vil dybdelæring og tverrfaglighet bli langt mer sentralt enn tidligere.

– Da er det også naturlig at man ser på eksamensordningene, og jeg er spent både på hva utredningen vil fortelle oss og hva lærerne vil si. Vi har på ingen måte konkludert og sagt at elevene nå skal få velge eksamensfag selv, men når vi ser de svakhetene dagens eksamensordning har så er det viktig for oss å få mer kunnskap om alternativene, og at lærerprofesjonen er i førersetet i diskusjonene, avslutter Handal.

Les Aftenpostens sak her (bak betalingsmur).

Sitert

Steffen Handal

Leder av Utdanningsforbundet