Lønnsoppgjøret for ledere – alt du trenger å vite

To damer sitter på et kontor og snakker sammen, smiler.
Våre tillitsvalgte hjelper deg i de lokale lønnsforhandlingene.Illustrasjonsfoto: Katrine Lunke

Forhandler du lønna di lokalt? Eller får du lønna di sentralt? Uansett, vi gir deg resultatet av lønnsforhandlingene og tips til hvordan du kan sikre deg en bedre lønnsutvikling.

Publisert 14.06.2019 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Utgangspunktet for våre tips er forhandlingsordningen i KS-området, men de er også anvendelige for andre tariffområder. For de fleste av våre ledermedlemmer i KS-området forhandles lønna lokalt. Det vil si at de er innplassert etter tariffavtalens bestemmelser i kapittel 3.4.2 og 3.4.3. Lønnsforhandlinger for ledere gjennomføres på kommunalt nivå mellom forhandlingsdelegasjoner fra arbeidsgiver og Utdanningsforbundet.

Bli en del av delegasjonen

Ofte er det slik at den hovedtillitsvalgte er leder av vår forhandlingsdelegasjon. Det er viktig at våre ledermedlemmers interesser ivaretas her. Vi mener at dette gjøres best ved at ledermedlemmer også lar seg velge inn i forhandlingsdelegasjonene.

Forhandlingene gjennomføres innenfor en økonomisk ramme som tar hensyn til kommuneøkonomien, kommunens, fylkeskommunens og virksomhetens totale økonomiske situasjon, herunder økonomi og krav til effektivitet, samt lønnsutviklingen i KS-området og andre sammenliknbare tariffområder.

Innenfor disse økonomiske rammene er partene enige om at grunnlaget for forhandlingene er ett eller flere av følgende kriterier:

 • endret ansvarsområde
 • oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål
 • utøve lederskap
 • betydelige organisatoriske endringer
 • behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft
 • kompetanse

I tillegg skal kommunen /fylkeskommunen ha en oppdatert lokal lønnspolitikk som utdyper de kriteriene som er listet over.

Usikker på hvem din tillitsvalgte er? Kontakt våre fylkes-og lokallag

Slik kan du sikre deg best mulig lønnsutvikling

1. Gjør en vurdering av din egen arbeidssituasjon og kompetanse:

 • Er det gjort organisatoriske endringer som har medført at det stilles større krav til deg nå enn før? Har du kompetanse som er særlig nyttig for arbeidsgiver og som gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet?
 • Hvordan er de interne lønnsrelasjonene på din arbeidsplass, er det en naturlig relasjon mellom ledere på ulike nivåer og mellom deg og den høyest lønnede du leder?

2. Se gjennom den lokale lønnspolitikken:

 • Er det kriterier her som du oppfyller og som kan bidra til å gi deg et godt lønnsoppgjør?

3. Ta kontakt med din tillitsvalgte. For rektorer og styrere er dette den hovedtillitsvalgte (HTV). Ofte er det også slik for mellomledere, men dette kan variere fra kommune til kommune. 

 • Legg fram for din tillitsvalgte de kriteriene du har oppfylt, som du mener kan bidra til å gi deg en god lønnsutvikling. Vedkommende vil bringe dette inn til Utdanningsforbundets forhandlingsdelegasjon.

I etterkant av lønnsforhandlingene

Husk at du kan be om en lønnsutviklingssamtale med din leder i etterkant av lønnsforhandlingene. I samtalen skal dere sammen drøfte hvilke tiltak som kan iverksettes for at du skal oppnå en bedre lønnsutvikling. Her kan du få hjelp av din tillitsvalgte, og det skal føres et referat fra samtalen.

Resultatet av de sentrale lønnsforhandlingene

Lønnsoppgjørene i KS og i Staten endte i mekling, mens i Oslo kommune ble partene enige i forhandlingene.

Les mer om lønnsoppgjøret

Her er resultatet av de sentrale lønnsforhandlingene:

KS

I KS får alle ledere som hovedsakelig får sin lønn gjennom sentrale forhandlinger (kapittel 4) et generelt prosentvis tillegg på 3,0 prosent av den grunnlønna de hadde per 30. april 2019. Tillegget gis fra 1. mai 2019. Totalrammen ble på 3,25 prosent.

Staten

I Staten er det avtalt sentrale prosentvise tillegg i A-tabellen (hovedlønnstabellen):

 • 1,35 prosent tillegg opp til lønnstrinn 46
 • 1,55 prosent tillegg opp til lønnstrinn 64
 • 1,34 prosent til øvrige

Det er også avtalt at det skal settes av 1,24 prosent av lønnsmassen i det enkelte forhandlingsområdet til lokale forhandlinger. Totalrammen ble på 3,2 prosent.

Oslo kommune

I Oslo kommune ble det et tradisjonelt mellomoppgjør med lønnsmessig uttelling på lønnstabell for alle medlemsgrupper. Resultatet ble 2,62 prosent, minimum kr 12 000,- fra 1. mai 2019. Totalrammen ble på 3,23 prosent.

Spekter

I overenskomst A2 i Spekter gis et generelt tillegg på 2,2 prosent med virkning fra 1. mai 2019 til alle medlemmer av Utdanningsforbundet som er omfattet av overenskomsten. Ledere med økonomi- og personalansvar gis ytterligere et tillegg på 0,5 prosent (totalt 2,7 prosent).
I forhandlingene med Norlandia ble det brudd, og oppgjøret går til mekling. Dato for meklingen er satt til 2. september.

Øvrige områder

Her er forhandlingsdatoene for de øvrige områdene: KA 18. juni, Virke 20. juni, PBL 26. august og FUS 27. august. NHO/Abelia dato ikke fastsatt.