Lønnsoppgjøret 2019: Forhandler med PBL

Partene møtes mandag 26. august til forhandlinger i året lønnsoppgjør. I tillegg til økonomi, er det mest spenning knyttet til om man klarer å komme til enighet om pensjon.

(Oppdatert 1700. Partene er enige. Se mer her)

Ønsker varig pensjonsløsning

Forhandlingene skulle egentlig vært gjennomført tidligere i år, men partene valgte å utsette forhandlingene til etter sommerferien siden man trengte mer tid til å forberede forhandlingsgrunnlaget for pensjon.

Nestleder Terje Skyvulstad leder forhandlingene fra Utdanningsforbundets side. Han er positiv til at man nå endelig skal klare å komme til en varig enighet om pensjon som begge sider mener er god.

- Vi har jobbet med kompliserte spørsmål knyttet til pensjon over lang tid. Men det har vært helt nødvendig for å komme dit vi er nå. Det gjenstår fortsatt en del, men jeg har stor tro på at vi nå endelig skal klare å bli enige om en varig pensjonsløsning for være medlemmer i PBL-barnehagene i dette oppgjøret, sier han.

Forhandler også om lønn

I tillegg til pensjon skal det også forhandles om lønn. Selv om det er pensjon som framstår som det mest kompliserte, er Skyvulstad klar på at de ansatte i PBL-barnehager må ha en minst like god lønnsutvikling som andre som jobber i barnehager har fått hittil i år.

- Vi er klare til å forhandle godt for våre medlemmer. Det er naturlig å se til andre oppgjør som har vært gjennomført i år og legge seg på linje med dette, sier han.

Utdanningsforbundet forhandler sammen med Fagforbundet og Delta.

Sitert

Avbildet: Terje  Skyvulstad
Terje Skyvulstad

1. nestleder

Fakta
PBL (Private Barnehagers Landsforbund) er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager.

Årets oppgjør er et mellomoppgjør og omfatter rundt 27.000 ansatte i om lag 1750 barnehager.

Utdanningsforbundet har nærmere 7000 medlemmer i PBL.