Enighet med PBL om ny pensjonsordning

Det er enighet med PBL i årets lønnsoppgjør.

Partene i PBL-oppgjøret er enige om en ny og varig pensjonsavtale for de ansatte, kalt Barnehagepensjon. Det er også enighet om lønn.

Publisert 26.08.2019 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

– Vi har fått til en framtidsretta, god pensjonsavtale for de ansatte i PBL-barnehagene. Den nye ordningen er en såkalt hybridpensjon. Den vil sikre livsvarige pensjoner som er like for kvinner og menn, sier forhandlingsleder Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet.

Avtalen gir medlemmene en sparesats til egen pensjon på 7 prosent av lønnen sin. Det er det høyeste sparenivået som loven åpner for. Den enkelte vil kunne ta ut pensjon fleksibelt fra 62 år, og kombinere arbeid og pensjon.

Overgangsperiode for pensjon

For å få til den nye pensjonsavtalen måtte partene avtale en overgangsløsning der de ansatte betaler litt mer av sparingen til egen pensjon. Overgangsordningen innebærer at arbeidsgiver betaler 4 prosent og arbeidstaker betaler 3 prosent av pensjonssparingen. Partene har som målsetting at senest fra 2023 skal arbeidsgiver betale 5 prosent og ansatte betale 2 prosent.

Medlemmer over 52 år per 1.1.2020 beholder den pensjonsordningen de har i dag. Også AFP-ordningen blir som den er, fram til partene har avklart hvordan AFP i privat sektor skal være i framtiden.

– Vi er godt fornøyd med å ha kommet i havn med krevende forhandlinger for våre medlemmer i PBL-barnehagene. Vi har jobbet med pensjon i alle oppgjør siden 2014, og nå har vi endelig en god avtale på plass, sier Skyvulstad.

Se alt om pensjon på våre sider

Nærmere om det økonomiske

I tillegg til pensjon, er partene også enige om lønn.

– Det har blitt et bra oppgjør som ligger på nivå med lønnsoppgjørene i samfunnet for øvrig. Vi har jobbet for å få en liknende fordeling som vi fikk for de barnehageansatte i kommunene. Det mener jeg vi har greid, sier Skyvulstad.

Utdanningsforbundets medlemmer får generelle lønnstillegg fra 1. mai 2019, minimum 12 000 kroner. I tillegg er det gitt særskilte minstelønnshevinger fra 1. juli 2019 og 1. januar 2020, slik at minstelønnsnivåene i PBL blir tilsvarende lønnsnivåene for barnehageansatte i kommunal sektor.

Se protokoll fra forhandlingene her

Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta har hele tiden stått sammen i forhandlingene med PBL.

Sjekk ny minstelønn

Lønnskalkulator 2019

Resultat

Sitert

Terje Skyvulstad

1. nestleder